El ple del Consell del govern valencià va aprovar, en la reunió del passat divendres, la concessió de dues subvencions a la Fundació Salut i Comunitat: una per al Centre de Baixa Exigència (CIBE) de València i una altra per al de Castelló. FSC és una de les entitats amb més experiència en programes de reducció de danys a nivell estatal.

La Generalitat Valenciana renova la confiança en FSC en matèria de drogodependències

Amb aquestes subvencions, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana renova el seu compromís de suport a la nostra entitat que amb el seu treball centra la seva atenció en disminuir i evitar les conseqüències sociosanitàries adverses derivades de la dependència a substàncies tòxiques.

Concretament, FSC rebrà per al present exercici un total de 340.000 euros, que s’adreçaran al CIBE de València , i 270.880 més per al de Castelló , quantitats que, d’altra banda, s’han vist lleugerament incrementades respecte a 2012.

La nostra entitat desenvolupa en aquests recursos un programa d’intervenció psicoterapèutic des d’una perspectiva social i sanitària, basada en un model de reducció de danys i riscos. El programa el porten a terme metges, infermers, psicòlegs, treballadors socials i monitors en els CIBE de València i Castelló.

D’altra banda, cal destacar el treball dut a terme pel Servei Mòbil de Reducció de Danys a València capital. Aquest servei permet arribar a la població menys accessible, habitualment drogodependents que presenten múltiples problemàtiques associades i que requereixen d’un acompanyament no només per una millora de la seva qualitat de vida, sinó també per vincular-se a altres serveis específics de la xarxa d’assistència.

A més, per al desenvolupament i bon funcionament del programa, hi ha un grup de coordinació multidisciplinari integrat per professionals de FSC i de la Conselleria de Sanitat, i també de professionals dels ajuntaments, la policia i les associacions veïnals.

Segons expliquen des de la direcció i subdirecció de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA, “aquestes subvencions suposen la renovació de la confiança en el nostre treball i posen de manifest la bona feina de FSC en matèria de reducció de danys . D’altra banda, gràcies a elles podem seguir treballant per augmentar la qualitat de vida dels usuaris atesos en aquests serveis, la qual cosa és molt satisfactori “.

Anualment, el nombre de persones ateses en aquests recursos és de 2.500, de les quals unes 200 són casos nous, és a dir, usuaris atesos per primera vegada. Des de l’inici d’aquests programes, el 1997, s’han beneficiat dels mateixos més de 20.000 persones.

Dins del pla de desenvolupament d’accions d’aquests serveis es distingeixen tres estratègies: d’una banda, prestacions bàsiques encaminades a cobrir les necessitats elementals, de les que no tenen molts dels usuaris, com alimentació, roba o higiene.

D’altra, intervencions psicològiques i socials, com tramitació de documentació, informes de seguiment i acompanyament o motivació.

Cal assenyalar, finalment, que des d’aquests serveis s’ocupen també de diferents accions sanitàries, com tallers de prevenció (pràctiques perilloses de sexe o consum de drogues) i intervenció, i reducció de danys (per exemple, realització de proves i atencions mèdiques urgents).