Centre de Baixa Exigènciade València

És un dispositiu d’atenció a drogodependents en actiu que treballa per reduir els danys associats al consum de drogues. Ofereix serveis d’alimentació, higiene, rober, bugaderia, i atenció mèdica, de treball social i psicològica. Està subvencionat anualment per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, i de l’Ajuntament de València. FSC el va posar en marxa fa més de 12 anys.

Els objectius bàsics d’aquest recurs per a l’any 2014 són la creació d’un circuit de reducció de danys per a consumidors d’alcohol en exclusió social, i el manteniment dels serveis que es presten al local. Alhora, seguirà oferint atenció immediata des d’una unitat mòbil que va a les zones de trànsit i consum més importants de la ciutat de València.

Durant l’últim any el projecte ha atès 1.251 persones diferents identificades, a més de moltes altres que fan un ús intermitent i anònim de diverses de les seves prestacions. També ha realitzat més de 503 derivacions, i 490 acompanyaments a diversos recursos sociosanitaris de València.

El principal èxit de la nostra intervenció en els últims mesos ha estat la posada en marxa de tallers de reducció de danys per a consumidors d’alcohol, així com una tasca intensiva de gestió de documentació per a l’accés a l’atenció sanitària i altres prestacions socials al col·lectiu de usuaris estrangers i d’altres comunitats autònomes que han perdut el dret a l’atenció sanitària.

Informació de contacte

Email: valencia@fsyc.org
Telèfon: 963 777 390
Persones de contacte: José Vicente Sanmartín