El passat juliol es va inaugurar el Servei de Punt de Trobada Familiar a Sant Andreu-Sant Martí, districte IV de Barcelona, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, essent aquest el tercer recurs d’aquestes característiques que gestiona la nostra entitat.

La Generalitat de Catalunya adjudica a FSC la gestió del Punt de Trobada Familiar de Sant Andreu-Sant Martí a BarcelonaLa Fundació Salut i Comunitat (FSYC) treballa des de fa més de 5 anys per donar suport tècnic i institucional a aquelles famílies que, en els seus processos de ruptura, necessiten d’un recurs neutral que faciliti les relacions entre menors i altres familiars amb els que no conviuen habitualment.

Amb l’adjudicació d’aquest nou servei ja són tres els recursos d’aquest tipus gestionats per la nostra entitat.

El nostre objectiu és treballar per la normalització de l’exercici dels drets de relació i comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i / o familiars, en situacions de conflictivitat, sempre que sigui possible i d’acord amb l’evolució del nen / a.

Al centre han començat a prestar els seus serveis cinc professionals de FSYC especialitzades en aquesta temàtica.