Des del passat dia 22 fins al 29 de novembre se celebra a tot Europa la “HIV Testing Week”,  en la qual FSC, que forma part del Comitè 1er de Desembre, ha decidit participar a través de diferents activitats socioeducatives.

La prova del VIH forma part d’un ampli ventall d’eines que persegueixen la promoció de la salut sexual. Es tracta de promoure la prova com una estratègia que aprofundeixi en el paradigma de la promoció de la salut sexual, tenint en compte la importància de la detecció primerenca del VIH. Però també, el necessari acompanyament i suport professional en el moment en que s’és coneixedor del diagnòstic VIH+, i la imprescindible orientació psicològica que facilita una adequada adherència al tractament antiretroviral quan aquest cal.

Durant aquests dies s’estan duent a terme diferents accions des de les entitats del Comitè 1r de Desembre, amb motiu de la Setmana Europea de la Prova del VIH, en diferents ciutats i localitats catalanes.

D’altra banda, com en els últims anys, en els diferents serveis de l’Àrea d’Inserció Social, VIH i Reducció del Dany de FSC, entre el 22 i el 29 de novembre, s’estan realitzant activitats socioeducatives, amb l’objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer a la població atesa, la importància d’aquesta eina com a mesura de promoció de la salut sexual.

En definitiva, s’està facilitant informació sobre els centres i farmàcies que duen a terme la prova del VIH, s’estan organitzant debats i sessions de reflexió al voltant de la importància de la prevenció en matèria de salut sexual, i s’estan realitzant sortides a recursos d’interès en aquest àmbit.