Mentre que cada vegada més països estan adoptant una postura respecte a la regulació del cànnabis, aquest debat ja ha arribat al congrés espanyol i s’ha consagrat com un tema d’actualitat política, mediàtica i social. Es tracta d’un debat que requereix de poder escoltar les diferents argumentacions des de les diferents posicions existents; usuaris / es del cànnabis, professionals, entitats i Estat.

Per això, la Xarxa d’Atenció a les Addiccions, UNAD, de la qual Fundació Salut i Comunitat (FSC) forma part activa, ha decidit iniciar un procés participatiu per a construir, al costat de totes les seves entitats, un argumentari amb què posicionar la Xarxa en l’espai públic.

La Unió d’Associacions i Entitats d’Atenció al drogodependent (UNAD), va ser constituïda el 1985 i és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que intervé en l’àmbit de les addiccions amb i sense substància i dels problemes que es deriven de elles. Engloba al voltant de 230 entitats que, a més de conformar la seva base social, comparteixen un model comú caracteritzat per ser integral i integrador, centrar-se en la persona i abordar la perspectiva de gènere. Així mateix, les entitats sòcies mantenen un compromís, d’acord amb uns criteris comuns en la gestió de les organitzacions.

FSC participa activament en la Xarxa UNAD i, en l’actualitat, el nostre company Manu Esquerra forma part d’una de les Comissions que la UNAD posa a disposició dels seus socis, amb l’objectiu d’abordar diferents temes relacionats amb les addiccions. Ens referim a la Comissió d’Addiccions i Justícia Penal. És, a partir del treball de les diferents comissions existents (Intervenció, Gènere, Joves, Justícia Penal i Addiccions), des de les que es va generant la construcció d’un discurs en tot el relacionat amb el nostre àmbit.

El passat 25 d’abril, es va dur a terme a Madrid un debat amb el lema “Parlem del Cànnabis”. L’objectiu d’aquest espai era el de poder reunir la xarxa d’entitats que configuren la Xarxa UNAD per tractar el tema del cànnabis des de tots els punts de vista possibles amb ponències sobre els aspectes internacionals, de salut, jurídics o de gènere.

A la reunió (que va comptar amb el finançament del Pla Nacional sobre Drogues) es van presentar arguments, tant a favor com en contra de la regularització, que van permetre obrir un debat clau en els propers anys al nostre a país. La trobada va afavorir, a través d’una metodologia que pivotava sobre la participació de les entitats participants, la possibilitat de començar a construir un discurs comú basat en l’experiència, no només de professionals i entitats amb anys d’experiència, sinó també construir un discurs en la base de la posició d’usuaris i usuàries del cànnabis.

La metodologia, també va contemplar les noves tecnologies com a eina de participació, ja que a través d’una aplicació de mòbil es podien anar recollint les opinions i propostes dels diferents participants en temps real.

Durant els propers mesos, la Xarxa UNAD continuarà treballant el seu full de ruta, en base als elements extrets per les entitats sòcies que van participar del debat.


Manu Izquierdo
Coordinador del projecte “Impuls Jove” al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona) 
Representant de FSC a UNAD. Membre de la Comissió Justícia Penal i addiccions UNAD