Durant aquest mes de gener del 2023, hem iniciat el projecte “La meva llar amb energia i aigua”, a través d’un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Múrcia el 28 de desembre passat. Aquest projecte està emmarcat en els Programes d’acompanyament a l’exercici dels Drets Energètics (AEDES) que la Fundació Salut i Comunitat (FSC) desenvolupa des del 2016 a Barcelona i des del 2019, a Múrcia.

A manera de contextualització, el 25 de juliol passat, es van presentar a l’Ajuntament de Múrcia cinc programes a desenvolupar, impulsats per la Regidoria de Majors, Habitatge i Serveis Socials, en coordinació amb diverses entitats del municipi. Aquests programes estan destinats a afavorir latenció integral ia millorar la situació de les persones sense llar i les famílies murcianes en situació de pobresa energètica.

Es tracta d’iniciatives innovadores en matèria de serveis socials, incloses al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins un conveni de Col·laboració entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia per a l’execució de projectes, a càrrec dels Fons Europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Durant aquest mes de gener del 2023, hem iniciat el projecte “La meva llar amb energia i aigua”, gràcies a un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Múrcia. Aquest projecte està emmarcat en els Programes d’acompanyament en l’exercici dels Drets Energètics (AEDES) que desenvolupem des del 2016 a FSC, finançats, en el cas de Múrcia, des del 2021, en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats de interès general, considerades dinterès social.

Es tracta d’una convocatòria amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost de societats, de la Direcció General de Serveis Socials i Relacions amb el Tercer Sector de la Vicepresidència i Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social de la Regió de Múrcia (SFIA).

L’aposta de FSC en matèria de drets energètics passa per assolir el màxim nombre de persones i famílies en situació de vulnerabilitat social. En aquest sentit, el projecte que iniciem amb l’Ajuntament de Múrcia té entre els objectius assegurar a les famílies vulnerables en situació de pobresa energètica el subministrament de llum i aigua necessari per garantir una vida digna.

Com a novetat, al municipi de Múrcia, es realitzaran petites reformes que permetin un major estalvi energètic als habitatges que ho necessitin, i s’adquiriran electrodomèstics de baix consum, a més dels tallers de formació que es realitzaran, dirigits a famílies sobre hàbits de consum i mesures destalvi energètic i hídric que els permetin reduir limport de les seves factures.

Després d’una primera experiència pilot amb finançament privat desenvolupat amb molt bons resultats entre el 2019 i el 2020, el 2021 la comunitat autònoma va apostar per aquest programa, acompanyant 53 persones dels municipis de Cieza, Lorquí i Múrcia. A més, el 2022 vam augmentar les persones participants fins a les 76 i en dos municipis més, Alcantarilla i Cartagena.

El programa contempla una primera fase destudi individualitzat de les factures, revisió dajuts i bonificacions, així com un primer acostament a mesures destalvi energètic. Aquesta primera part es reforça amb un taller que aprofundeix en aquestes qüestions, a més d‟introduir l‟ús de materials d‟estalvi de baix cost, que són objecte de l‟última fase, on es lliura un kit d‟estalvi energètic adaptat a les necessitats de cada llar dels/de les participants.

En tot moment les persones seran les protagonistes del seu procés d’aprenentatge i desenvolupament d’habilitats d’estalvi, dotant-les d’eines que puguin perdurar en el futur, afavorint el manteniment dels hàbits adquirits.

Finalment, cal destacar que, per activar la coordinació i la derivació de participants, l’equip de FSC de prevenció i inserció social, vinculat al programa “La meva Llar amb Energia i Aigua”, s’ha reunit fa uns dies amb les coordinadores de tots tres centres de serveis socials de l’Ajuntament de Múrcia. Aquesta reunió s’ha realitzat per donar a conèixer els detalls del programa, per tal de començar les valoracions de persones susceptibles de participar-hi.

Esperem que aquesta nova oportunitat que se’ns brinda a FSC, gràcies al suport de l’Ajuntament de Múrcia i els Programes Next Generation, es reflecteixi en la millora de la qualitat de vida de més de 100 famílies que s’estima, puguin beneficiar-se d’aquesta iniciativa innovadora.