La dignitat de l’ésser humà no és només un dret fonamental en si mateix, sinó que constitueix la base de la resta dels altres drets fonamentals. Per tant, no és un concepte abstracte: és inherent a totes i cadascuna de les persones. Actualment, moltes persones que viuen en la pobresa persistent veuen denegada i violada la seva dignitat, segons assenyala les Nacions Unides, amb motiu d’aquest dia que se celebra el 17 d’octubre. La Fundació Salut i Comunitat (FSC) se suma a la celebració pel compromís en la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa o de màxima fragilitat social.

“La dignitat per a tothom a la pràctica” és el tema del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa per al 2022-2023, el compromís del qual és posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones del món gaudeixin de pau i prosperitat. No obstant això, la realitat actual mostra que 1.300 milions de persones continuen vivint en la pobresa multidimensional, i gairebé la meitat són nens/es i joves.

La desigualtat d’oportunitats i d’ingressos augmenta bruscament i, cada any, la bretxa entre persones riques i pobres es fa més gran. La pandèmia pel COVID-19 ha aguditzat les llacunes i les fallades del sistema de protecció social, així com les desigualtats estructurals i les diverses formes de discriminació que aprofundeixen i perpetuen la pobresa.

Això no obstant, la pobresa i la desigualtat no són inevitables. Són el resultat de decisions deliberades o de la manca de mesures que violen els drets fonamentals de les persones més pobres. A més, la violència silenciosa i sostinguda de la pobresa, cosa que comporta exclusió social i discriminació estructural, dificulta la sortida de les persones atrapades a la pobresa extrema.

Aquest any se celebra el 35è aniversari del Dia Mundial per a la Superació de l’Extrema Pobresa i el 30è aniversari del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa. Aquesta celebració ret homenatge als milions de persones que pateixen la pobresa ia la seva valentia diària, i reconeix la solidaritat mundial essencial i la responsabilitat compartida que tenim per eradicar la pobresa i combatre’n totes les formes de discriminació.

La Fundació Salut i Comunitat s’uneix a la celebració d’aquest dia com a entitat que centra els esforços a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa o de màxima fragilitat social. Són diversos els projectes relacionats amb la pobresa en què portem treballant des de fa anys a nivell estatal. És el cas del Servei d’Acompanyament a Famílies de Lloguer Social (SEAFAS), a Alacant, o de projectes de lluita contra la pobresa energètica, com el Programa AEDEs Múrcia, que fa acompanyament en l’exercici dels drets energètics, entre molts d’altres.

Des de FSC considerem que, davant la situació actual, cal més que mai abordar les situacions de pobresa que s’estan presentant, aguditzades per la pandèmia, a través de polítiques públiques, destinant més recursos que tinguin com a objectiu una societat més igualitària i un creixement econòmic, que comporti una millora de la inclusió social i la igualtat.