La Fundació Salut i Comunitat (FSC) està realitzant per tercer any consecutiu el Programa Camines?, un programa d’acompanyament que s’està desenvolupant amb bons resultats a Castelló, la finalitat del qual és la inserció sociolaboral de dones en situació de prostitució.

El projecte està dirigit a dones majors que resideixen a la província de Castelló i que formen part del programa IMMA de FSC, alhora que demanen la recerca de feina, o dones que compleixen els mateixos criteris descrits, però que en són derivades a través de recursos externs. Totes tenen com a eix comú les dificultats que presenten quan pretenen accedir al mercat laboral i, en general, a recursos i organismes de la seva ciutat.

Entre altres recursos externs dels quals són derivades, hi ha el Servei d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Castelló (SIO), Serveis Socials de Castelló o altres recursos, amb què s’estigui portant algun tipus d’intervenció psicosociosanitària.

El programa, finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través del Fons Social Europeu, l’Ajuntament de Castelló i Caixabank, pretén aproximar i introduir 55 participants al mercat laboral, així com realitzar diferents cursos certificats, especialment adaptats a les necessitats i els horaris d’aquestes dones.

L’itinerari del projecte està format per quatre fases diferenciades que conformen un procés: candidatures i preselecció, diagnòstic sociolaboral individualitzat, intervenció orientadora i seguiment i avaluació continuada.

Des del programa, realitzem diferents activitats per donar resposta a les necessitats i demandes que emergeixen en el dia a dia (atenció social i psicològica, orientació laboral, desenvolupament competencial i accions formatives prospecció laboral, intermediació laboral i suport a l’ocupació).

La nostra manera de treballar és des de l’establiment del vincle, tractant de cuidar-lo i enfortir-lo i adaptant-nos el màxim possible a les dones, per la qual cosa el desenvolupament dels itineraris es duu a terme en un centre fix, al mig obert, a través de visites domiciliàries, durant acompanyaments i telefònicament.

A més, som coneixedores de les dificultats i barreres que presenten les dones per a la conciliació familiar, per això des del programa gestionem un sistema de beques (beca de transport, de menjador escolar i d’assistència) per tractar de facilitar la conciliació i que puguin acudir i beneficiar-se dels cursos que fem el màxim nombre de participants.

Els resultats obtinguts durant l?any passat van ser molt positius. En general, hi va haver una alta incidència de dones que van reduir les hores dedicades a prostitució o la van abandonar del tot. Un total de 50 dones van poder augmentar els seus coneixements teoricopràctics i els recursos personals necessaris davant de la recerca de feina. A nivell d’insercions laborals i participació en ofertes d’ocupació, hi va haver 32 insercions al mercat laboral i 39 participants van ser inscrites a 441 ofertes de treball. Pel que fa als cursos, basant-nos en les necessitats detectades i els interessos que manifestaven les participants, vam fer 3 cursos: espanyol per a estrangeres, alfabetització digital i logística, picking i repartiment.

Actualment, com a dada significativa a nivell de resultats del projecte, hem detectat una demanda més gran en la recerca de feina. Comptem amb 19 contractacions de dones a les quals se’ls ha donat suport en una recerca activa d’ocupació, un augment del nombre de persones que participen en entrevistes de treball, major nombre de dones participants que aconsegueixen mantenir una feina passats uns mesos i un interès més gran a participar als cursos.

En aquest moment, ens trobem gestionant-los i valorant diferents temàtiques d’acord amb les vostres necessitats i interessos. De moment, iniciarem el curs de manicura, espanyol, competències digitals i igualtat de gènere. Altres cursos que estem valorant fer són: neteja industrial, control d’accessos i cures bàsiques per a persones dependents.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.