La Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha realitzat recentment unes jornades formatives, a la Casa de Cultura del Verger, dirigides a professionals de la intervenció educativa en règim residencial dels centres de protecció de nens, nenes i adolescents (NNA), gestionats i dirigits per FSC a la Marina Alta, a Alacant. Els objectius de la formació, anomenada “Acompanyant per al dia després: EDD 3+”, han estat, d’una banda, capacitar els / les mateixos professionals, d’eines que els permetin actuar amb els NNA en la intervenció diària i, per una altra, preparar a aquests/es adolescents a la seva sortida de el centre, amb la majoria d’edat.

Les jornades formatives, a les quals han assistit els / les professionals educatius de les Llars d’Atenció General de Menors d’Ifach i del Verger, així com de la Residència d’Atenció General de Menors de Benissa, s’han dut a terme, gràcies a la col·laboració desinteressada de l’Ajuntament del Verger que ha cedit les seves instal·lacions de la Casa de Cultura perquè es poguessin realitzar aquestes jornades.

 La formació, dirigida per Sergio Castelló, responsable de la supervisió d’equips professionals de menors d’FSC i coordinador de el projecte “Acompanyant per al dia després”, s’ha dut a terme durant dues setmanes, en les que s’ha dotat als/les professionals d’aquests centres dels coneixements teòrics necessaris i s’han treballat diferents dinàmiques, per tal de facilitar als equips, les eines que facin possible una major autonomia en els nens nenes i adolescents residents en aquests serveis, i ampliar el percentatge d’èxit en seva futura emancipació.

Cal recordar que l’objectiu principal de “EDD 3+” és preparar als/les adolescents per al ja conegut i temut “Dia Després”, dia en què compleixen la majoria d’edat, amb la consegüent sortida de centre. A través d’aquest pla formatiu, se’ls ofereix eines que contribueixen a augmentar i millorar les seves competències personals i professionals per a facilitar el seu accés a l’mercat laboral.

En el cas de el model proposat, transcendeix la intervenció educativa tradicional, basada en un model pròpiament cognitiu conductual, i se centra en una proposta que pretén aconseguir el benestar a partir de teràpies de “Tercera generació” i amb un plus afegit. Atès que, per aconseguir-ho, es desenvolupen tant eines tècniques, com tecnològiques -realitat virtual, biofeedback – que complementen el Programa d’Intervenció, tant per a professionals, com per als/les menors. Així mateix, el projecte inclou a les famílies, a través de la capacitació de les mateixes, dotant-les de recursos educatius i terapèutics o mitjançant el foment dels programes de respir.

Cal destacar, a més, que les jornades van ser molt productives, i van afavorir l’enriquiment continu dels equips professionals, a través de la posada en comú d’idees, coneixements i formes de treballar, tenint molt bona acollida per part dels mateixos.

La Fundació Salut i Comunitat vol agrair a l’Ajuntament del Verger la seva col·laboració en aquesta iniciativa amb la Llar d’Atenció General de Menors del Verger, així com en d’altres, com és el cas de les activitats esportives oferides pel municipi, l’escola d’estiu i l’accés a la piscina municipal que afavoreixen la integració comunitària dels NNA, i que contribueixen positivament en la intervenció psicosocial dels diferents professionals educatius i de l’equip tècnic de l’servei.