La Fundació Salut i Comunitat (FSC) forma part des de l’any 2016 de la junta directiva de ASECEDI (Associació Estatal de Centres de Dia de Addiccions), i des 2019 com a tresorera de la mateixa. Recentment, representants d’aquesta junta directiva, entre ells el nostre company Manu Izquierdo, de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-SIDA d’FSC, s’han desplaçat a la seu de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de Catalunya, de la qual FSC també forma part, per seguir impulsant estratègies de treball conjuntes en l’àmbit de les addiccions.

En aquesta ocasió, i seguint una de les línies estratègiques de ASECEDI , de la qual la Fundació Salut i Comunitat és cofundadora, la trobada es va plantejar per intentar generar una estratègia entre les dues plataformes, amb la missió de fer visible i reforçar els centres de dia com a recurs clau en el tractament de les addiccions.

“Donada la bona relació i el contacte directe que tenim a la nostra entitat amb la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de Catalunya, de la qual FSC també forma part, propiciem una sessió de treball per analitzar i plantejar opcions de futur en els Centres de Dia “, afirma el nostre company Manu Esquerre.

Segons assenyala a més, la trobada va ser “molt fructífer ia partir d’aquest, amb vista a el futur, emergiran col·laboracions molt positives, tractant de donar resposta als reptes que la intervenció professional diària planteja. Per a això, és fonamental posar en valor les característiques pròpies i diferencials dels centres de dia com a recurs, constituint una xarxa de treball que permeti afermar i millorar l’oferta assistencial dels mateixos”.

ASECEDI és una associació estatal, present en 9 comunitats autònomes i està integrada actualment per una vintena de centres de dia, gestionats 22 entitats de el tot el territori, entre elles la Fundació Salut i Comunitat. L’entitat compta amb el suport de diversos organismes, com el cas de el Pla Nacional sobre Drogues i de el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Al llarg dels seus més de 15 anys d’existència, ASECEDI ha impulsat diferents eixos de treball; en concret: un referencial de qualitat compartit pels seus socis; la perspectiva de gènere a través d’una mirada des de les noves masculinitats; la prevenció i tractament de VIH/SIDA i la inserció laboral com a línia de treball des dels centres de dia com a instrument d’inclusió.

Esperem que el recorregut conjunt de col·laboració que ara s’inicia, després de la trobada celebrat entre aquestes dues entitats amb gran experiència en l’àmbit de les addiccions, vagi donant amb el temps grans fruits i des d’aquesta mirada còmplice de FSC, us ho puguem seguir comptant .