Amb motiu del Dia Internacional del Cuidador, el passat dia 5 de novembre, i després de les jornades organitzades per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona i Madrid sobre “La cura de les persones grans i/o amb discapacitat en l’entorn familiar “, en el marc del projecte europeu” Alternative “, des de la nostra entitat volem donar a conèixer el pla de formació europeu per a cuidadors familiars o de l’entorn proper (no professionals) i, en el cas d’alguns països, de famílies d’acollida (professionalitzades ), de persones majors dependents i/o amb discapacitat. Aquest pla és el resultat d’anys de treball d’aquest projecte.

El projecte “Alternative” (2016/18), finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea i finalitzat el passat mes d’octubre, part de conèixer la situació sobre la cura a la llar als països europeus participants: Bèlgica, França, Itàlia i Espanya, i amb posterioritat, es defineix un marc de referència comú respecte a les funcions que han de desenvolupar les persones cuidadores.

A mesura que ha anat avançant aquest projecte, s’ha determinat quines competències i habilitats es necessiten per exercir aquestes funcions i, finalment, quina formació s’ha d’oferir per desenvolupar aquestes competències, actituds, aptituds i habilitats, en el marc de l’acompanyament i la cura de les persones grans i/o amb discapacitat.

Amb això, s’ha definit un Pla Formatiu Europeu per a Persones Cuidadores, i s’ha organitzat per a la seva validació, una fase pilot d’experimentació de la formació, constituint grups de cuidadors familiars (no professionals o de l’entorn familiar), a excepció de França on es va formar un grup d’acollidors familiars.

Cal assenyalar que, en general, els resultats sobre l’adquisició dels objectius en l’experimentació de la formació a Barcelona, van mostrar una excel·lent valoració de la capacitació rebuda i de la tasca dels formadors/es de la Fundació Alzheimer Catalunya.

En l’avaluació global, cal destacar els següents resultats generals:

  • Congruència del contingut: tant el abordat en els qüestionaris com els intercanvis i observacions han complert els objectius definits en el pla formatiu.
  • Validació del pla formatiu: s’ha demostrat la validesa, siguin quines siguin les modalitats, contextos i durada.
  • Avaluació de resultats: les persones participants mostren resultats d’aprenentatge i es ratifica per els/les observadors/es i els resultats dels qüestionaris pre i post.

La Fundació Salut i Comunitat, a través d’aquest projecte europeu, ha pogut aprofundir en l’estudi de la figura del cuidador en l’entorn familiar, tant a Espanya com en altres països europeus. En l’actualitat, aquesta figura mostra el seu procés de transformació; per exemple, des dels àmbits social i cultural, l’augment de persones en situacions de dependència reclama la necessitat d’ampliació dels serveis especialitzats d’atenció a la gent gran, que en la majoria dels casos assumeixen totes o part de les tasques de la cura: residències, centres de dia, llars de gent gran, serveis d’ajuda a domicili, etc.

Aquest canvi també es veu reflectit amb l’augment creixent de familiars, fills/es majorment, que acullen a casa seva a gent gran; o cònjuges que tenen cura de les seves parelles, els quals poden ser ancians/es cuidadors/es al seu torn de persones molt grans. O tal com mostren els resultats de l’estudi, “Homes cuidadors” Comas d’Argemir, D. (URV); Marre, D. (UAB); et al. 2015/17, en l’actualitat, s’està obrint pas a models familiars emergents reduint les desigualtats de gènere, que han portat a molts homes a assumir responsabilitats en la cura de persones grans. També, tenint en compte que el nombre de persones centenàries s’ha duplicat en l’última dècada, tots els agents implicats hem de ser capaços d’afrontar aquest nou repte professional de la cura a la gent gran i molt gran.

Per aquesta raó, creiem que fa falta d’un nou plantejament en el model de formació que ens permeti cobrir la demanda existent a priori i arribar a més persones, en funció de les característiques i particularitats de cada un. Un exemple és el plantejament de la formació a distància, tal com està impulsant la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) o el programa dirigit a cuidadors/es no professionals o de l’entorn familiar de la Generalitat de Catalunya, en el qual amb anys d’experiència i la col·laboració, entre d’altres, de la Fundació Pere Tarrés i la Creu Roja, es realitzen diverses activitats formatives innovadores i de gran valor per a les persones cuidadores.

Per això, creiem que hem de seguir treballant en l’adaptació, el disseny i l’organització de l’estructura del pla formatiu per a persones cuidadores adaptat a una modalitat virtual, pedagògica i instructiva amb un bona selecció i organització dels continguts. Per exemple, a través d’una formació en la modalitat semipresencial, sessions a distància en temps real i sessions presencials, molt importants per al suport i per enfortir llaços entre les persones cuidadores.

Donades les circumstàncies i la celeritat dels canvis en la societat, és important continuar generant suport i formació que s’incorpori a les realitats socials. Això ens fa contemplar la necessitat de promoure un servei específic de suport a les persones cuidadores. Si bé cal assenyalar que el primer centre a Europa dedicat a les persones que tenen cura d’altres persones està previst que s’obri a Barcelona el 2019 (El País, 5/03/18).

Amb tot això, des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) creiem que hem de continuar treballant en aquest àmbit, possiblement podria ser a partir d’un projecte nou, amb el qual ens agradaria aprofundir en la importància d’enfortir el suport a cura de persones grans o en situació de dependència en l’entorn familiar, mitjançant la formació, a partir del compromís i implicació de tots els agents implicats: persones cuidadores, institucions i organismes públics.


A les persones interessades en conèixer millor el projecte, els podem fer arribar sense cost un exemplar imprès del pla formatiu. Per a això, poden posar-se en contacte amb Gustavo Muñoz (gustavo.munoz@fsyc.og), indicant la seva adreça postal i assenyalant l’idioma de la publicació que prefereixi (castellà-català).