El passat 7 d’abril es va celebrar el Dia Mundial de la Salut, designat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’objectiu d’augmentar la consciència mundial sobre la importància de mantenir una bona salut com a dret humà i promoure estils de vida saludables. Aquest any, el Dia Mundial de la Salut s’ha centrat en la cobertura sanitària universal i en el paper fonamental que exerceix l’atenció primària de la salut en l’assoliment d’aquesta cobertura.

Des de l’OMS, es treballa per millorar la salut física i mental de les persones en tots els països, fent especial èmfasi en la important necessitat que s’estableixin sistemes relacionats amb la prevenció, conservació i restitució de la salut. Per a aquest 2019, l’objectiu primordial triat per l’OMS és la cobertura sanitària universal, atès que la meitat de la població del planeta encara no compta amb els serveis de salut essencials que necessita.

El propòsit de la cobertura sanitària universal és canviar aquesta situació i garantir que totes les persones tinguin un accés equitatiu i de qualitat als serveis de salut. Per 2030, el repte és que el dret a la salut sigui universal i arribi a tots/es.

Sota el lema “Salut universal: per a tots i totes, a tot arreu”, l’OMS ha impulsat aquest any una campanya de conscienciació per ajudar les persones a entendre millor el que significa la cobertura sanitària universal, instant a la col·laboració dels i les professionals de la salut, perquè facin arribar als òrgans decisoris del sector de la salut la importància que es reconeguin les necessitats de les persones en matèria de salut.

Tal com assenyala l’OMS, es tracta d’una qüestió crucial per construir societats i economies sanes i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En aquest sentit, tal com assenyala l’organisme, no n’hi ha prou amb millorar els serveis de salut, ja que es necessiten polítiques i mesures concretes en molts àmbits, tenint en compte els grans determinants de la salut, inclosos els factors socials, econòmics i ambientals .

Des de la Fundació Salut i Comunitat que treballa des de fa més de 25 anys en la investigació, prevenció, intervenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, a persones en risc o en situació d’exclusió social, ens hem volgut sumar a aquesta celebració.

En aquest sentit, segons l’OMS, al voltant de 100 milions de persones es veuen sumides en la pobresa extrema cada any a causa de les despeses directes en salut. La desigualtat en els serveis de salut s’observa no només entre països, sinó també dins d’ells: les mitjanes nacionals poden amagar una escassa cobertura de serveis de salut per als grups desfavorits de la població.

L’objectiu d’FSC ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar col·lectiu. Arribar a les persones en situació de vulnerabilitat és la nostra principal finalitat, un repte que es planteja des de la nostra àmplia experiència en diferents àmbits i disciplines, aplicant una nova perspectiva que permet desenvolupar projectes innovadors.

Per a això, apostem per la professionalització, la renovació contínua i la capacitat de millora per adaptar-nos a noves realitats i necessitats socials i afrontar, així, nous reptes impulsant accions que contribueixin a que la salut sigui una realitat per a tothom.