Les nostres companyes de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) Laia Plaza i Gisela Hansen han presentat recentment a l’Observatori Europeu de Drogues i Addiccions (EMCDDA), amb seu a Lisboa (Portugal), els resultats de la investigació sobre “Dones que usen drogues i Violències Basades al Gènere”, coordinada per FSC, en el marc del Projecte Europeu INTERLEAVE. És un projecte finançat pel Programa de Justícia (Iniciatives Polítiques en Drogues) de la Unió Europea. A la trobada va assistir també el Dr. Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat.

Aquesta iniciativa, finançada per fons europeus des de l’octubre del 2020 fins a l’octubre del present any, té com a objectiu analitzar les violències de gènere que travessen les dones que usen drogues, així com les millors pràctiques en l’àmbit de la prevenció i la intervenció, amb el per elaborar una caixa d’eines  (“toolkit” ), adreçada a professionals que treballen en aquest àmbit.

En el projecte, hi participen vuit organitzacions: Comunità di Venezia (Itàlia), organització líder, Therapieverbund Ludwigsmühle (Alemanya), Therapiesalon im Wald (Àustria), IREFREA (Portugal), Eu-Open (Itàlia), Zajednica Susret (Croàcia), així com la Fundació Salut i Comunitat (Espanya), i ENSA (Xarxa Europea).

A la presentació dels resultats de la investigació a Lisboa, van assistir el director de l’Observatori Europeu de Drogues i Addiccions, Alexis Goosdeel; la investigadora i responsable de Salut i Afers Socials, Lisa Montanari i representants de les vuit organitzacions partners , a més de diverses persones expertes en l’àmbit de la intersecció entre el gènere i les drogues.

Cal destacar que la recollida de dades per a aquesta investigació es va fer a través de:

 • Una enquesta per a dones que usen drogues supervivents de violències basades en el gènere (261 dones).
 • Una enquesta per a professionals (492 professionals).
 • 15 grups focals amb dones (12) i professionals (3) i
 • 120 entrevistes curtes a professionals i altres informants clau.

Les conclusions i recomanacions d’aquesta investigació assenyalen la necessitat de:

 • Promoure un enfocament de gènere i interseccional de les violències de gènere que pateixen les dones que usen drogues, amb l’objectiu d’impulsar veritables canvis estructurals a les organitzacions.
 •  Formar professionals dels serveis, tant especialitzats com a generalistes sobre la intersecció entre gènere i drogues.
 • Parar especial atenció a la pobresa, la identitat/orientació sexual i l’ètnia en tant que eixos de discriminació que s’encavalquen, exposant les dones que usen drogues a més situacions de violència.
 •  Els diagnòstics de salut mental han de ser sensibles al gènere per evitar diagnòstics erronis i la tendència sobre medicar les dones que usen drogues.
 • Atès que els homes cisgènere (usuaris o no de drogues) són assenyalats com els principals agressors, sembla essencial desenvolupar estratègies de prevenció i intervenció dirigides a aquest grup privilegiat.
 •  Desenvolupar protocols per detectar de manera sistemàtica la violència de gènere envers les dones que usen drogues, especialment la violència psicològica, física i sexual en diferents contextos com el de la parella, els entorns institucionals, de consum de drogues o la família dorigen.
 • L’elevada prevalença de les violències institucionals entre les dones que utilitzen drogues obre la possibilitat de millorar les estratègies d’intervenció en els serveis d’atenció, d’acord amb les nombroses declaracions i convencions internacionals que suggereixen abordar aquest tipus de violència de gènere.
 •  Tant les intervencions orientades al trauma com les biopsicosocials han de considerar les violències de gènere des d’una perspectiva de gènere i interseccional.
 • Cal fer més atenció a les necessitats específiques de les dones víctimes de la violència de gènere i als seus fills; la relaxació de les normes daccés i els espais només per a dones es troben entre les qüestions més destacades.
 •  És essencial donar veu a les dones que usen drogues en el disseny, desenvolupament i avaluació dels programes i serveis, així com promoure la seva participació política a través de diferents xarxes locals i internacionals.
 • Atès que els serveis integrats per a dones que usen drogues supervivents de violències, reuneixen els aspectes més «tradicionals» dels serveis de drogues, així com els relacionats amb la integració de la perspectiva de gènere, se suggereix la promoció i la generalització d’aquest tipus específic de serveis, si bé també cal considerar la necessitat d’adaptar els serveis per a dones víctimes de violències i els serveis de drogues a les dones que usen drogues i sobreviuen a violències de gènere.

Després de la presentació de la investigació, es va dur a terme un taller participatiu (workshop) dinamitzat per les organitzacions d’Àustria i Alemanya, amb l’objectiu de definir les línies estratègiques de la caixa d’eines, adreçada a millorar les intervencions de professionals que treballen amb dones que usen drogues des d’un enfocament de gènere i interseccional.

Aquesta eina, una vegada elaborada, serà difosa entre diferents serveis dels països partners . Així mateix, es duran a terme formacions locals adreçades a professionals daquests serveis.

 Com a resultat d’aquesta investigació, s’ha elaborat un informe detallat que es podrà consultar a la pàgina web del projecte INTERLEAVE a partir de mitjans d’aquest mes que complementa el treball que desenvolupa la Fundació Salut i Comunitat en l’àmbit de la intersecció entre les drogues i el gènere, a través de diferents projectes.