Recentment, s’ha emès un reportatge en aquest programa de la televisió autonòmica catalana, gravat a la comunitat terapèutica “Can Coll”, gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en què ha intervingut la nostra companya Gemma Maudes, subdirectora de l’Àrea d’Adiccions, Gènere i Famílies de FSC, així com dos usuaris d’aquest servei que hi van participar voluntàriament per explicar la seva experiència.

Durant el confinament, amb el tancament de bars, va augmentar el consum de certes substàncies i es va fer un consum més invisibilitzat a la llar, d’acord amb estudis realitzats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, als quals ha tingut accés aquest programa.

Segons es manté en aquests estudis, les persones que ja tenien problemes amb les drogues van empitjorar durant els mesos en què van estar confinades. Entre els factors que s’associen a aquest consum, cal destacar l’edat, la gravetat de l’addicció, els problemes familiars i l’angoixa psicològica.

Per la seva banda, durant la seva intervenció, la nostra companya Gemma Maudes també al·ludia a aquests estudis i afirmava que “durant el confinament, per estudis que han realitzat per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, hem pogut observar que s’han quadruplicat les alteracions i estats emocionals, i s’han triplicat els símptomes relacionats amb la depressió i l’ansietat. Justament, la depressió i l’ansietat són símptomes que afavoreixen el consum de substàncies. Això d’alguna manera ha provocat que als nostres centres a Catalunya s’hagi produït un augment de demandes del 30%”.

El programa «Planta baixa» va entrevistar dues persones, usuàries de la comunitat terapèutica “Can Coll” de la Fundació Salut i Comunitat, que ja consumien cocaïna abans de la pandèmia, si bé va ser durant el confinament, quan en va augmentar més el consum, ja que les seves rutines es van veure modificades. Aquest augment del consum, i les conseqüències posteriors que va tenir a totes dues, principalment a nivell familiar, va ser el que els va conduir a prendre més consciència de la seva problemàtica i van decidir ingressar al nostre centre residencial.

L’objectiu principal d’aquest recurs especialitzat és la deshabituació, el tractament i la reinserció de persones amb dependència a substàncies psicoactives, com poden ser l’alcohol o la cocaïna, però també addiccions sense substància, com el joc. A més, el servei proporciona un programa dactivitats terapèutiques i ocupacionals.


Informació de contacte:

Email: admisiones.ct@fsyc.org
Telèfon: 93 424 04 00