Des de l’Àrea d’Inclusió Social i Reducció de l’Dany en Drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), concretament des de l’àmbit d’inclusió sociolaboral, recentment hem posat en marxa la sisena edició de el programa d’acompanyament laboral per a joves, L’H. Elecció.Jove (l’HEJ), finançat per la Fundació “la Caixa”. A través d’aquest programa, acompanyem a joves de 16 a 29 anys, en situació de risc d’exclusió social, vinculats a l’àmbit de l’execució penal, que conviuen amb un diagnòstic en salut mental i/o amb dificultats amb el consum. El projecte ha estat renovat fins a octubre de 2021.

En aquest programa, oferim un circuit per blocs d’activitats, organitzades en càpsules de continguts diversos per abordar la inserció laboral des de diferents vessants, afavorint la vinculació de l’àmbit empresarial per generar intermediació laboral.

A més, hem incorporat a la metodologia habitual el format d’orientació i acompanyament digital, per adaptar la nostra intervenció a les necessitats desencadenades per la crisi social i sanitària actual de l’COVID-19. Això causa que el confinament ha suposat un risc davant de situacions d’aïllament social, en el qual moltes vegades es troben les persones a les que atenem. En aquest sentit, la transmissió d’eines per afavorir el desenvolupament de competències digitals, és una de les estratègies per combatre aquest aïllament.

En aquesta edició de el projecte que acabem de renovar, hem incorporat un altre canvi. Oferirem una cobertura més àmplia, a nivell de la comarca del Barcelonès, a la província de Barcelona, ​​amb dos punts d’intervenció ubicats en dos territoris en què la nostra entitat ja desenvolupa altres serveis d’inclusió laboral, salut mental i addicions: el barri de l’ Bon Pastor, a Barcelona, ​​i el barri de Pubilla Cases, a l’Hospitalet de Llobregat.

El programa de L’HEJ està plenament integrat en l’àmbit d’inclusió laboral. Concretament, a Barcelona comptem amb un equip multidisciplinari amb el qual es treballa de manera altament coordinada, generant sinergies col·laboratives per sumar valor a la nostra intervenció, concretament en aquest cas amb els/les joves, col·lectiu en situació espacialment vulnerable.

Els orientem perquè construeixin el seu projecte de futur i els oferim un acompanyament dissenyat per afavorir el seu empoderament, a través d’una metodologia altament participativa, perquè cada un/a es responsabilitzi del seu propi procés d’inserció, sent en tot moment ells i elles els protagonistes de el programa.

D’aquesta manera, promovem la seva vinculació a serveis més generalistes. A més, enfortim les xarxes, la resposta del territori i dels agents comunitaris, alhora que combatem el risc de cronificació en circuits de serveis socials, salut mental, addiccions … la qual cosa considerem clau.

El fet que aquest programa integri el treball col·laboratiu amb els diferents agents socials implicats en la millora de les oportunitats de treball dels/de les joves, permet que adquireixin major responsabilitat, així com autonomia i empoderament, beneficiant tot això al seu procés d’inclusió sociolaboral.