La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha iniciat recentment la seva participació al Programa Next Diversitat i Empresa, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, a través dels fons europeus Next Generation. El programa és coordinat conjuntament per ECAS (Federació d’Entitats d’Acció Social de Catalunya) i PIMEC (micro, petita i mitjana empresa de Catalunya). Es tracta d’una iniciativa que pretén incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar persones en situació de vulnerabilitat per millorar-ne l’ocupabilitat.

Des del passat mes de desembre, FSC forma part del Programa Next Diversitat i Empresa i durant aquest any, es proposa respondre als seus dos eixos principals:

  • D’una banda, que les pimes (petites i mitjanes empreses) incorporin la perspectiva de la diversitat mitjançant la implementació d’un pla de diversitat. En aquest sentit, aquest pla es planteja com una eina per incorporar la diversitat a l’organització, així com per fer la gestió més adequada, en cada situació.
  • I, de l’altra, que des de les entitats socials es promoguin itineraris individualitzats d’orientació que millorin l’ocupabilitat de les persones participants. El nostre paper com a entitat en aquest programa serà un punt de sinergia activa entre les empreses i els participants.

L’equip d’orientació de FSC ja ha engegat els itineraris individualitzats i les accions grupals amb gairebé els 80 participants que s’havia plantejat com a objectiu. Aquests itineraris estan dividits en cinc fases i 23 activitats, amb una durada de 145 hores i inclouen accions de formació, orientació i acompanyament de les persones en el procés d’inserció laboral.

Els nostres punts d’actuació estan ubicats a la ciutat de Barcelona (districte de Sant Andreu) ia l’Hospitalet de Llobregat (districte de Pubilla Casas), a la província de Barcelona.

Cal destacar que l’equip que s’ocupa de les relacions amb les empreses, les acompanyarà perquè incorporin un Pla de Diversitat als seus processos. Aquest Pla de Diversitat té especial interès en el diagnòstic i la proposta de mesures per a la incorporació de persones en situació de risc, tenint en compte la intersecció de múltiples factors de vulnerabilitat, i vol convertir-se en una eina que ajudi l’empresa i les persones que s’hi relacionen a avançar cap a una gestió més responsable de la diversitat.

En aquest sentit, la importància de la incorporació del Pla de Diversitat és optimitzar la manera com les empreses es relacionen amb la diversitat. De fet, segons matisa l’equip del projecte, depenent de com s’enfocarà, es podran obtenir resultats completament diferents.

Per exemple, assenyalen que, si analitzem l’etimologia de la paraula diversitat, ens adonarem del seu significat veritable, que dóna idea de la complexitat de la seva estructura. D’una banda, pot significar divisió, divergència i separació, però, per altra banda, també unió, conversa, voluntat, universalitat.

Això ens suggereix que, si trobem la manera de gestionar positivament la diversitat, podem aportar a les empreses ia la societat en general una oportunitat de creixement, de desenvolupament, de convivència, de varietat i d’inclusió.

D’aquesta manera, promovent la diversitat i entenent les particularitats de cadascuna (empresa i societat), podem contribuir a la creació d’una societat més justa on aprendre compartint experiències, que es tradueixin en una millora de la societat, de l’economia i de la qualitat de vida de les persones.

En definitiva, la diversitat és una oportunitat per celebrar les nostres diferències i similituds, ens dóna la llibertat d’expressar-nos i ens ajuda a desenvolupar la cultura de la comprensió, del respecte i de l’empatia, que fomenta les relacions duradores i una societat més justa inclusiva.

La Fundació Salut i Comunitat executarà el Programa Next Diversitat i Empresa fins al proper 30 de setembre. El projecte permetrà obrir noves oportunitats per promoure insercions de manera més directa i crear noves sinergies amb el sector empresarial.