L’Ajuntament de Barcelona ha confiat una vegada més en la llarga experiència de la Fundació Salut i Comunitat, quant a la prevenció de la violència masclista, i li ha adjudicat la realització dels tallers de prevenció de relacions abusives a la ciutat de Barcelona.

FSC continuarà impartint a Barcelona els tallers de prevenció de relacions abusives "Els paranys de l'amor"

Parlar avui dia de violència masclista significa fer evident un dels problemes socials de major importància en el camp de la prevenció i intervenció en els àmbits familiar, comunitari i individual, però també, en l’àmbit educatiu.

Per això, els tallers de prevenció de les relacions abusivesimpartits en instituts de secundària i altres centres formatius i d’oci per a adolescents i joves, tenen per objecte promoure estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la conscienciació entorn a la presència de la violència en la quotidianitat.

La metodologia dels tallers té un caràcter dinàmic, buscant la més elevada participació i implicació dels i de les participants, de manera que es treballa en grups per afavorir l’intercanvi d’experiències i el diàleg.

La iniciativa, gestionada per FSC des del 2010, és el programa de sensibilització contra la violència de gènere que més intervencions realitza en els centres educatius de la ciutat.