La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha renovat durant aquest mes de juliol el Certificat de Qualitat a la Norma ISO 9001, de Sistema de Gestió de Qualitat ia la Norma ISO 14001, de Medi Ambient, per l’entitat certificadora AENOR. Des de l’any 2014, la nostra entitat està certificada per AENOR a les dues normes, de manera que aquest certificat es va renovant periòdicament. Cada any, s’incrementa el nombre de centres i serveis gestionats per FSC, arribant actualment a 17 els centres certificats en els diferents àmbits d’actuació.

L’abast del certificat inclou des de l’any 2014 la prestació de serveis de centre residencial i centre de dia de gent gran i l’atenció a usuaris/àries en risc d’exclusió social al centre de dia, residencial, servei ambulatori, atenció a domicili i centres de baixa exigència.

L’any 2020, amb les limitacions que va suposar el COVID-19 i amb gran esforç per part de tots els professionals del sector, es va ampliar l’abast al servei d’acolliment residencial de persones menors i també al servei residencial per a persones amb diversitat funcional.

Posteriorment, es va incloure al certificat la gestió dels habitatges per a persones sense llar, i també l’assistència psicològica, social, sanitària i per a la inserció laboral a dones que exerceixen la prostitució i víctimes de tràfic, amb fins d’explotació sexual.

Així mateix, durant aquest any i en un temps rècord, ja que va afectar un centre inaugurat l’agost del 2022, l’abast ha inclòs també la prestació de serveis en centre residencial per a dones que pateixen violència de gènere i els seus fills/es.

Aquest sistema de gestió de la Qualitat està vertebrat per un Equip de Qualitat, integrat per diferents professionals amb una llarga trajectòria a l’entitat que s’ocupen que any rere any s’unifiquin criteris d’actuació, s’implantin els protocols desenvolupats per les diferents àrees de treball i es facin auditories internes per arribar amb èxit a les auditories externes realitzades per l’entitat certificadora.

A més, són els equips dels diferents centres i serveis gestionats per FSC els que s’han immers en el sistema i ho apliquen de forma estratègica a cadascuna de les seves actuacions, aconseguint analitzar el context de l’organització amb les eines del sistema i detectar-ne les oportunitats de millora. En aquest sentit, l’aposta per la Qualitat és un factor estratègic clau de la direcció executiva i gerència d’àrees de la nostra entitat, de manera que de mica en mica s’aniran ampliant els serveis certificats.

Per acabar, cal destacar que la finalitat última de la implantació del sistema és la millora contínua en els processos de treball, i una actuació eficaç i eficient en l’atenció a les persones usuàries per part dels equips professionals, aspectes fonamentals que guien el nostre treball diari.