Amb motiu d’aquesta celebració, els menors del Servei d’Acolliment Familiar Temporal i/o Urgència en família aliena de persones menors tutelades de la Regió de Múrcia, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Grup Lagunduz, van fer “l’arbre dels drets”. L’activitat va tenir lloc a la seu del servei, a Múrcia, participant-hi menors en grups reduïts, fent possible d’aquesta manera per part del servei que els petits es trobessin amb nens/es en situacions afins.

“L’arbre dels drets” és una nova activitat que es realitza per primera vegada en aquest servei. En anys previs, s’ha participat a l’esdeveniment que organitza l’Ajuntament de Múrcia al Jardí de la Seda, si bé a aquest acte hi acudeixen molts menors, sobretot, de centres de protecció. De manera que es va considerar fer algun taller de manera més personalitzada, en què els/les menors se sentissin més còmodes i rebessin una millor atenció directa. A l’activitat van participar 15 menors, i els seus tècnics/es de referència.

Aprofitant la celebració d’aquest dia, l’equip professional del servei va explicar als infants quins són els seus drets perquè sabessin que aquests drets han de ser respectats, protegits i cuidats, incidint en la importància que es protegeixi la seva vida i es respecti la seva intimitat, així com el seu dret a la salut, a fer esport, a jugar ia gaudir d’un ambient sa, a no patir humiliacions ni abusos de cap mena, que es respecti el seu honor, el nom, el dret a la vida, a viure en família…

El taller va incloure una part teòrica i una altra pràctica. En aquesta última, se’ls va lliurar una llista dels seus drets. Cada nen/a va participar escrivint a l’arbre el dret que més li va agradar o amb què es va sentir més identificat. Van aprendre divertint-se, entenent amb aquesta activitat la responsabilitat que tenen els adults en la cura dels infants i en què es compleixin els seus drets.

En aquest dia, cal reflexionar a més a més sobre les necessitats de la infància i la responsabilitat que tenim els adults perquè tots els nens/es que estan en acolliment familiar tinguin un futur millor.

Durant l’activitat, frases tan significatives com el dret a la vida o el dret a tenir una família van ser les escollides. Tenint en compte que són nens i nenes que formen part del sistema de protecció, calia esperar que aquestes fossin les frases triades, ja que els menors valoren de manera molt positiva la seva “nova manera de viure en una família d’acollida”. Cal assenyalar a més que els més petits van plasmar l’empremta de la mà en un mural.

Sens dubte, durant el transcurs del taller, els/les menors van treure el millor de si mateixos. A més, els va permetre mostrar els qui són i expressar com se senten, cosa que va facilitar les relacions amb els altres. En aquest sentit, l’activitat els va permetre compartir temps i experiències, així com conèixer nens i nenes que estan en la mateixa situació i poder entaular relacions.

Així mateix, el fet de mostrar-se receptius en un ambient festiu, els va permetre relacionar-se amb més facilitat, sentir-se “únics” i una part important de l’acolliment familiar, aquest dia en què es va tractar de conscienciar sobre els drets de la infància.

Cal recordar que l’elecció del 20 de novembre com a Dia Universal de la Infància coincideix amb el dia que l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 1959 la Declaració dels Drets de l’Infant, i el 1989 la Convenció sobre Drets de l’Infant.

Amb aquest darrer tractat internacional, ratificat per gairebé la totalitat de països del món, els nens, nenes i adolescents són reconeguts com a persones de ple dret i com a ciutadans/es actius/es, amb dret a les mateixes llibertats que les persones adultes.