Després d’un any d’intens treball en comú, representants de la nostra entitat han rebut la visita del director general de l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte du Finistère, Emmanuel Fayemi i del director del Dispositif d’Accueil Diversifié (DAD), Xavier Velly, per tal d’avaluar els objectius assolits durant el nostre primer any de treball conjunt i formular els nous objectius a abordar durant el proper any, en el marc del Programa d’Intervenció “Rupture”.

FSC avança en la consolidació de l'acord de col·laboració amb l'Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte du Finistère en el marc del Programa "Rupture"
Centre de Dia d’Adiccions

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) i el Dispositif d’Accueil Diversifié (DAD) desenvolupen des del passat mes d’agost de 2017 el Programa “Rupture”, a través del qual, i amb una periodicitat mensual, entre 6 i 8 joves francesos en situació de risc, són atesos a Espanya per l’equip professional del programa i per les famílies d’acollida que resideixen a la comarca de la Marina a Alacant.

Durant aquest primer any de treball conjunt, hem fet passos molt importants per a l’estabilitat del programa, després de l’acord de col·laboració amb el DAD del passat mes d’octubre. A més, s’ha redefinit la situació amb les famílies educadores; s’ha realitzat un curs de formació a través del qual s’han incorporat noves famílies educadores al programa; i s’han formalitzat acords de col·laboració amb diferents empreses perquè els menors atesos/es en el programa puguin realitzar pràctiques en els àmbits del seu interès.

En les sessions de treball mantingudes amb els responsables de les entitats franceses, s’han abordat aspectes com el compliment dels objectius plantejats, la metodologia d’intervenció amb els/les joves, la formació de les noves famílies educadores, la formació contínua de les famílies en actiu i, com a novetat, la possibilitat d’implementar una nova iniciativa per atendre joves menors de 14 anys.

Així mateix, s’han mantingut entrevistes amb els menors atesos/es, tant a les llars de les famílies d’acollida com en les oficines del Programa “Rupture”, havent pogut conèixer els responsables de les entitats franceses, alguns dels recursos que ha començat a gestionar la nostra entitat, en els quals els menors desenvolupen la seva activitat quotidiana de voluntariat, formativa i esportiva. En concret, van poder conèixer, a més dels domicilis de les famílies d’acollida, a les diferents empreses que acullen en pràctiques als menors d’aquest projecte, així com als propis menors del Programa “Rupture”.

Durant aquests tres dies d’intens treball, també hi ha hagut temps per convidar als nostres socis a conèixer diferents recursos en àrees estratègiques d’intervenció d’FSC situats a la ciutat de Barcelona, ​​concretament el “Espai Ariadna” de l’àrea de dona; la Residència i Centre de Dia del “Bon Pastor” per a gent gran; el Centre de Dia de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), així com el Servei Tutelar.

També han visitat diferents serveis a la Comunitat Valenciana, com és el cas del Centre de Baixa Exigència (CIBE) de València i especialment a Altea, localitat en la qual es troba la majoria dels centres de menors gestionats per FSC: els centres d’acollida per a menors estrangers no acompanyats de “eL CASTELL” i “Verdader 2” i del centre de protecció a menors “Verdader 1”. A més, van poder conèixer de primera mà els habitatges socials per a gent gran i el Centre Especialitzat d’Atenció al Major (CEAM)

Les jornades de treball han conclòs de forma satisfactòria per a ambdues parts i els nostres socis francesos s’han mostrat molt satisfets amb la feina feta durant aquests dies, en els diferents espais. Per la nostra banda, destacar que seguirem treballant en la millora contínua del Programa “Rupture” i en la implementació d’un nou projecte conjunt.