El passat 9 de juliol va tenir lloc la I Jornada del Voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat. El lloc triat va ser la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” a Barcelona, de titularitat de l’ICASS, gestionada per FSC en consorci amb el grup Lagunduz. Concretament, la Llar va albergar aquesta celebració, amb gran acollida i presència de voluntariat, directius/ves i professionals de l’entitat. FSC va voler reconèixer i agrair amb aquest acte la tasca del seus voluntaris i voluntàries a Catalunya, 103 en total.

A la jornada va assistir el president de l’entitat, Francisco González; el director tècnic, Xavier Ferrer; la responsable del Programa de Voluntariat, Amparo Suay, i directius i professionals de les tres àrees de treball de la Fundació (Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-Sida, Àrea d’Addiccions, Gènere i Família, i Àrea d’Atenció a la Dependència). També hi van assistir nombrosos voluntaris d’FSC a Catalunya.

D’altra banda, vam comptar amb la presència de Jesús Sánchez, coordinador de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) a Barcelona. Cal assenyalar que FSC forma part d’aquesta federació des de fa molts anys.

El primer a intervenir va ser Xavier Ferrer, director tècnic de la Fundació Salut i Comunitat, que es va dirigir al voluntariat d’FSC a Catalunya per agrair la seva tasca solidària. D’altra banda, va parlar dels perfils i característiques de voluntariat de l’entitat i de la tasca que des de la societat realitza el voluntariat per ajudar les persones més desfavorides.

“La comunitat és una societat organitzada, però alhora unida per vincles i afectes, i no només per regles i institucions. Això té molt a veure amb el lliurament i compromís del voluntariat”, afirmava Xavier Ferrer.

En aquest sentit, es va referir a la convocatòria pública de subvencions amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. A través de la mateixa, els contribuents decideixen destinar el 0,7% de la quota íntegra a ONG i a entitats socials per sufragar projectes d’acció social, com és el cas de la Fundació Salut i Comunitat, i concretament al Programa de Voluntariat.

Jesús Sánchez, coordinador de la FCVS a Barcelona, va intervenir tot seguit per parlar del voluntariat social i de la seva importància, en un any en què Barcelona ha estat designada Capital Europea del Voluntariat, iniciativa del Centre Europeu del Voluntariat (CEV). També es va referir a diverses iniciatives de la FCVS, com la celebració del “Marketplace europeu 2014: Tercer Sector i empresa”, que tindrà lloc el proper 20 d’octubre, amb un doble objectiu: promoure el desenvolupament de la col·laboració i el treball conjunt entre empreses i entitats, i potenciar la col·laboració entre els agents socials.

Seguidament, dins l’espai dedicat a les àrees de l’entitat, va tenir lloc la intervenció de Jaume Massaguer, voluntari durant dos anys de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys en Drogodependències i VIH-Sida, concretament del Centre de Dia d’Addiccions a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Jaume Massaguer va parlar de la seva experiència personal fent voluntariat al Centre de Dia d’FSC, com a conductor de diversos espais amb usuaris i famílies, valorant-la de forma molt satisfactòria. D’altra banda, va insistir en el compromís com a qüestió clau en el voluntariat, “perquè sense comprometre’t no et pots lliurar“.

Posteriorment, va intervenir Enric Pirretas, voluntari de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família, en concret del Taller Sociolaboral de Barcelona, i des de gener del 2013. Va parlar de la seva col·laboració ajudant en les tasques pròpies d’aquest servei i de la seva experiència com a usuari del Servei d’Atenció Psicosocial (SAP), del qual està a punt de rebre l’alta. Va explicar que el voluntariat li estava aportat molt, després del tractament intensiu per a la deshabituació de l’alcohol que havia realitzat des d’octubre de 2009 a gener de 2010.

En tercer lloc, va intervenir una representació de voluntaris i professionals dels centres gestionats per l’Àrea d’Atenció a la Dependència a Catalunya. En concret i per aquest ordre, de la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” de Barcelona; de la Residència i Centre de Dia “Els Arcs” de Figueres (Girona); de la Residència i Centre de Dia “Bertran i Oriola” de Barcelona, i de la Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus (Tarragona).

Per part de la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” de Barcelona, va intervenir Raquel Cubero, educadora social, que va parlar de l’activitat del voluntariat en acompanyaments a visites mèdiques, col·laboració en activitats artístiques i musicals (ball, teatre, màgia…); suport en els tallers que es realitzen al centre (taller de conversa, taller de cuina, festes i celebracions, manualitats, etc.); acompanyament en sortides a l’Hort Urbà del districte, etc. Durant la seva intervenció, la professional es va ajudar d’un Powerpoint elaborat des de l’Àrea Psicosocial del centre.

Va intervenir també una representació de voluntaris del grup de teatre “Lira Sant Martí”, que va recitar amb gran professionalitat i afecte diverses poesies que posaven en valor la tasca del voluntariat de “La Verneda” de Barcelona, que “amb bon cor col labora amb la gent gran amb amor“. Va ser un dels moments més entranyables de l’acte.

En segon lloc, va intervenir Judit Cabañó, animadora sociocultural de la Residència i Centre de Dia “Els Arcs” de Figueres (Girona), que va fer un resum de les tasques més importants i destacables del voluntariat d’aquest centre i va parlar del gran nombre de voluntaris que col laboren en aquest servei, un total de 32. També cal destacar l’interès que va despertar el Powerpoint que es va projectar durant la seva intervenció, que plantejava qüestions referents a la motivació del voluntariat, sobre si és possible posar límits a la col·laboració, si l’activitat de voluntariat contribueix també a un canvi personal en els propis voluntaris, etc.

En tercer lloc, va intervenir Anna Pedret, treballadora social de la Residència i Centre de Dia “Bertran i Oriola” de Barcelona. La professional va parlar, amb el suport d’un Powerpoint, entre altres coses, dels objectius i característiques de l’activitat de voluntariat del centre, de les tasques realitzades, etc.

També va destacar que, en ocasions, és el propi equip professional qui col labora realitzant tasques com a voluntariat, dirigides a altres causes i entitats (com la Marató de TV3 per la pobresa amb un dinar solidari, i en suport a les malalties neurodegeneratives, en la recollida d’aliments, en col·laboració amb projectes veïnals del barri de la Barceloneta i del Banc d’Aliments de Barcelona, en la recollida solidària de joguines, etc.).

Posteriorment, Jaume Aspa, director de la Residència i Centre de Dia “Roger de Llúria” de Reus (Tarragona), va presentar el voluntari Ángel Martín, que a partir de la seva experiència com a director de la “Coral Jara i Ginesta”, ha creat la coral “Roger de Llúria” del centre, aconseguint la implicació de diversos usuaris. Va parlar de la seva experiència com a voluntari, en aquest sentit, que va valorar com a molt enriquidora.

Més tard, es va projectar un Powerpoint molt visual sobre l’activitat del voluntariat d’FSC, a través del qual vam poder conèixer les tasques que exerceixen els voluntaris de la nostra entitat, en les diferents àrees.

Finalment, va tenir lloc el lliurament de diplomes al voluntariat de Catalunya per part del president de la Fundació Salut i Comunitat, Francisco González; del director tècnic de l’entitat, Xavier Ferrer, i de la responsable del Programa de Voluntariat, Amparo Suay. Hi va haver paraules d’agraïment carregades d’emoció per part d’alguns voluntaris per als usuaris i usuàries dels centres, i també per a la nostra entitat, gràcies a la qual poden realitzar aquesta tasca altruista.

I en aquesta I Jornada del Voluntariat de FSC, no podia faltar una menció especial per al nostre president Francisco González, voluntari, com ja sabeu molts, de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família. Paco, com el solem anomenar, col·labora com a voluntari en les comunitats terapèutiques (Can Coll, Riera Major i, anteriorment, Can Solà de la Vall) des d’inicis dels anys 80 i des de la pròpia entitat es va voler reconèixer la seva gran tasca lliurant-li un diploma especial i alguns obsequis, com un marc amb una foto amb l’anterior presidenta de l’entitat.

Hi va haver paraules molt emotives de Paco cap a Constanza Alarcón, anterior presidenta d’FSC, també voluntària de les comunitats terapèutiques, amb la qual l’unia un vincle molt especial. “En cada acte que fem de la nostra entitat, ella segueix estant present…”, expressava amb emoció continguda el nostre president.

La jornada va finalitzar amb un deliciós i variat aperitiu, que es va oferir als assistents, preparat amb molt d’afecte des de la Residència, Centre de Dia i Llar “La Verneda” de Barcelona. En aquest sentit, volem agrair el suport brindat durant tota la jornada per Marcos Escobar, director del centre, i l’atenció rebuda per part del seu equip professional.