Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat el 5 de desembre passat, volem continuar posant en valor la tasca del voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), a través de l’actualització de l’espai de formació online disponible a www.fsyc.org/voluntariat que han dut a terme els nostres companys Gustavo Muñoz i Juanjo Cortés.

Des de l’any 2018, la pàgina web de FSC disposa d’un espai virtual de formació adreçat a totes les persones que recentment s’han incorporat com a voluntàries i també, per a totes aquelles que ja estan col·laborant i oferint generosa i desinteressadament el seu temps i entrega als altres als centres i serveis dirigits i gestionats per la nostra entitat. Un espai que també pot ser útil per a l’equip de professionals que les acompanyen i guien a les diferents activitats que desenvolupen.

Durant aquest any, s’ha actualitzat aquest espai perquè sigui més clar i accessible, tant en castellà com en català. Així mateix, s’ha millorat l’accés a l’espai de formació mitjançant qualsevol dispositiu amb connexió a Internet (ordinador, mòbil o tauleta). Pel que fa al contingut, la novetat més destacada és la incorporació d’un nou apartat amb enllaços i recursos web, en relació amb l’àmbit de les addiccions i la cura de persones grans en situació de dependència.

L’objectiu de la formació és donar a conèixer l’estructura de fundació i proporcionar informació general sobre la tasca que realitza en els diferents àmbits en què treballa, mitjançant una metodologia basada en el “saber fer”, enfortint així els valors solidaris del voluntariat. Per això, en aquest espai s’aborden alguns conceptes bàsics com ara la motivació i el compromís per fer un voluntariat. Alhora, presenta, entre d’altres, els valors, la missió i l’estructura organitzativa de FSC.

Aquesta formació inicial per al voluntariat de la nostra entitat s’ofereix per realitzar en modalitat online de manera autònoma (autoformació) i es pot fer en una sola sessió (amb possibilitat d’interrompre i reprendre en qualsevol moment). Així mateix, les persones voluntàries que la fan i en acabar responen al qüestionari d’autoavaluació, reben un certificat de participació.

Aquest espai de formació és possible gràcies al Programa de Voluntariat de FSC subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 , amb càrrec a l’assignació tributària de 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la convocatòria de subvencions de projectes i activitats d’entitats socials a Catalunya. Aquest programa posa a l’abast dels qui ho desitgin la possibilitat de participar a la vida comunitària, enfortint el teixit social i contribuint a la creació d’actituds solidàries.

FSC actualitza l'espai de formació en línia per a l'impuls del voluntariat