El servei, de titularitat de la Generalitat Valenciana, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz, duu a terme des del passat mes de febrer un taller de teatre, amb periodicitat setmanal, que compta amb la participació dels més petits/es (fins als 14 anys aproximadament). Aquest taller, dirigit a una mitjana de 8 menors, està impartit per Alba Sirvent, monitora voluntària a la residència, dins del conveni de col·laboració que la UTE CAM Els Estels té amb la Fundació DASYC, comptant amb això amb el suport de l’equip educatiu del servei. En aquesta entrevista, hem volgut conèixer-la així com l’activitat de voluntariat que realitza.

– Alba, parla’ns una miqueta de tu, com a presentació.

Sóc actriu i consultora de tècniques de teatre aplicades. Vaig cursar els meus estudis a l’ESAD de Múrcia ia la Ciutat de la Llum d’Alacant, on em vaig titular a Art Dramàtic. Posteriorment, vaig obtenir la diplomatura de Gestió i Administració Pública a la Universitat d’Alacant.

– Com s’ha desenvolupat la teva carrera professional? Què destacaries?

He exercit com a actriu i directora de teatre a Madrid durant uns quants anys. Destacaria el mètode d’aprenentatge que he creat, “Didacteatre” que consisteix a potenciar o crear habilitats a la persona, mitjançant tècniques aplicades en aquesta disciplina.

– Un mètode que sabem que utilitzes a les teves classes de teatre com a voluntària amb els nens i nenes dels Estels, oi?

Sí, dins de l’àrea de treball afectivomotivacional. D’aquesta manera, busco que els infants aprenguin no només teatre, sinó també habilitats com l’empatia, el respecte, l’escolta, la creativitat i la millora de l’autoestima, entre d’altres, aconseguint un moment distès per compartir experiències, des d’un enfocament de desenvolupament personal.

– Quins són els objectius daquest taller i quines metodologies utilitzes?

L’objectiu general del taller és que els NNA comprenguin la importància del teatre com a mitjà d’expressió artística i adquireixin la capacitat per explicar, vivenciar i representar històries a través del desenvolupament d’habilitats, tècniques necessàries i activitats.

Transversalment i de forma lúdica, es treballen objectius específics pràcticament en totes les àrees d’intervenció grupal. Aquestes àrees són:

  • Àrea d’habilitats instrumentals: ajudant a modificar els comportaments que resultin inadequats per al desenvolupament personal i social, amb procediments clars i una metodologia basada en la participació, el joc de rols i l’aprenentatge guiat.
  • Àrea de Desenvolupament Físic i de Salut: ajudant a desenvolupar una autoestima i autoconcepte adequats, assumint una identitat lliure d’elements de gènere o creences discriminatòries, desenvolupant hàbits, actituds i conductes saludables cap a la seva pròpia persona.
  • Àrea Afectiu – motivacional. En aquest cas, la tasca realitzada respon als objectius següents:
  • Adquirir habilitats per millorar la resolució de conflictes interpersonals, promovent la integració i la participació en les relacions dins del grup.
  • Respondre les necessitats destimulació, dactivitat física dexploració i dinteracció lúdica.
  • Facilitar la participació en activitats de lleure variades, adaptades a les necessitats, les preferències i els interessos individuals.
  • Procurar el desenvolupament integral de la personal al marge dels estereotips i rols.
  • Fomentar el desenvolupament de llaços d’amistat en el grup i donar suport als infants que, per les seves característiques especials, presentin més dificultats d’integració al grup i
  • Millorar l’autoestima i les habilitats socials.

– Sens dubte, són objectius molt complets i ambiciosos.

És així. Aquest tipus de tallers són molt necessaris en edats primerenques, per la qual cosa el treball és molt complet a pràcticament totes les àrees d’intervenció grupal, com assenyalava anteriorment.

– Quin tipus d’activitats duu a terme en el marc d’aquest taller de teatre?

Entre altres, dinàmiques de cohesió grupal; dinàmiques per desenvolupar la creativitat i la imaginació; representació i lectura de contes; interpretació dels sons dels animals; activitats d’autoestima perquè identifiquin aspectes positius o activitats de memòria a través de la interpretació i el joc.

– Quins diries que són els valors fonamentals que es treballen?

La companyonia, la frustració, la paciència, l’empatia, l’autoestima, l’autoconcepte i la creativitat.

– Per finalitzar l’entrevista, què destacaries de la teva tasca com a voluntària fins ara, fent aquesta activitat?

Per mi és molt satisfactori poder col·laborar en la Fundació Salut i Comunitat com a voluntària. De la meva experiència em quedo amb com n’és de gratificant el treball amb menors i amb els bons moments viscuts durant les hores compartides amb ells/es.

– I com valoren l’activitat els menors?

En general, el taller ha estat molt ben valorat per ells/es. Tant que, segons ens han traslladat, els agradaria tornar-ho a repetir.

També ens han dit que han après a estar amb els seus companys/es, que han après a tranquil·litzar-se quan s’irriten, o que aquesta activitat els dóna felicitat, cosa que he viscut amb especial emoció.

– Per descomptat que, si no hi ha emoció, no hi ha aprenentatge.

Sí, es tracta d’una activitat que proporciona als NNA eines per poder desenvolupar-se en el seu dia a dia, i que els ha servit per cohesionar més el grup i fomentar l’empatia entre tots ells, cosa que, efectivament, els ha aportat un bon aprenentatge.