Des del projecte CERCLES, dirigit i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), impulsat en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, seguim apostant per la formació continuada, per tal de dotar d’eines i instruments necessaris a les persones voluntàries que participen en el projecte, per al correcte desenvolupament de l’Cercle. Recentment, hem realitzat la formació “Dinamització de grups en línia: eines digitals per a la comunicació, l’oci i la cultura en línia”, amb gran acollida per part de les persones voluntàries i coordinadors/es de el programa.

Des CerclesCat, acompanyem i supervisem a delinqüents sexuals d’alt risc en el període previ a la llibertat definitiva, facilitant així la seva inserció en la societat i evitant, en la mesura del possible, que cometin un nou delicte. Per a això, comptem amb persones voluntàries que, sota la supervisió d’un/una professional, ofereix suport a la persona que va cometre el delicte sexual. En el si de el projecte, la persona que va cometre el delicte sexual, se li denomina Membre Central.

Per tal de seguir oferint suport als Membres Centrals, ens seguim adaptant a aquest moment de canvi, produït per la situació de crisi sanitària actual, formant-nos en l’ús de noves tecnologies. Amb això, permetem que un projecte que pivota en la participació social i comunitària, pugui seguir funcionant i brindant el màxim suport a les persones que més ho necessiten.

Per aquest motiu, el passat 20 de març, l’equip de el projecte va realitzar la formació “Dinamització de grups en línia: eines digitals per a la comunicació, l’oci i la cultura en línia”, de la mà d’Alfredo Ruiz, formador en TIC i alfabetització digital, per tal de poder seguir oferint suport i oferir un acompanyament professional a l’Membre Central, donada la delicada situació sanitària actual.

Durant la mateixa, amb gran acollida per part de les persones voluntàries assistents, un total de 23, i 7 coordinadors / es de el programa, es van treballar les eines de comunicació en línia. Així mateix, es van abordar diferents recursos d’oci i cultura virtual i es van dissenyar propostes d’activitats per dinamitzar les trobades grupals entre les persones voluntàries, professionals i el Membre Central.

La sessió formativa ens va permetre descobrir noves eines amb què promoure la cultura i l’oci en línia, en un moment en què les sortides culturals que realitzen les persones voluntàries amb el Membre Central, es troben limitades per les circumstàncies de la pandèmia.

Des CerclesCat, seguim treballant conjuntament en la consecució de l’objectiu “no més víctimes”, mitjançant una adequada gestió de el risc i oferint el suport adequat a les persones participants en els cercles, adaptant-nos a l’context i a el moment actual, sense perdre de vista una idea fonamental: al Cercle, la persona sempre està al centre i els voluntaris/es, coordinadors/es i professionals de presó al seu voltant, afavorint l’acostament, la intercomunicació i la possibilitat de desenvolupar un vincle de confiança.

Actualment, el projecte CerclesCat compta amb 62 voluntaris/es, dels quals 16 estan actius en algun Cercle i la resta, a l’espera que s’activin nous cercles per incorporar-se.


Aquest espai és possible gràcies al Programa de Voluntariat de FSC, subvencionat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb càrrec a l’assignació tributària de 0,7% de l’IRPF i el  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  a través de la convocatòria de subvencions de projectes i activitats d’entitats socials a Catalunya.