“”En Relació” és un taller impulsat per LABmediació i la Fundació Casal l’Amic que ha tingut lloc entre el 25 de maig i el 27 d’octubre de 2012 i que es presenta durant el mes de novembre al Centre d’Art de Tarragona. El Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones en situació de violència masclista de Tarragona, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, ha participat aportant la seva visió respecte a aquesta temàtica.

En Relació” és un taller impulsat per LABmediació i la Fundación Casal l’Amic, que han impulsat la innovació i l’aprofundiment en les col · laboracions entre camps professionals allunyats, amb la finalitat de facilitar un aprenentatge recíproc que ajudi a innovar en les metodologies de treball i en els formats d’implicació i participació al voltant dels projectes culturals i artístics en contextos locals.

En definitiva, “En Relació” és una proposta entorn de la mediació, entesa com un model de treball que afavoreix la intersecció entre les pràctiques artístiques, el territori i, especialment, el seu teixit d’institucions, entitats i comunitats. El taller plantejava un espai de treball dirigit a professionals de l’educació, la cultura, els serveis socials, etc. que volguessin desenvolupar processos de co-creació.

En aquest sentit, el Servei d’Intervenció Especialitzada per adones en situació de violència masclista de Tarragona ha elaborat una proposta que treballa en l’atenció i la recuperació de les dones, i els seus fills i filles, de la violència masclista que han patit. La seva proposta s’ha centrat, més concretament, com es desenvolupen els processos de canvi en l’equip de treball en relació amb l’atenció a les dones i, alhora, com els processos de canvi de les dones reverteixen en les dinàmiques de funcionament del propi equip.

El fet de realitzar la proposta artística ha servit d’oportunitat per reflectir gràficament les relacions interpersonals que s’estableixen, o no, entre les professionals i també entre les professionals i les usuàries del servei, la qual cosa ha permès realitzar un procés de reflexió en les dinàmiques i sinergies de treball.