El projecte Malva és un projecte de prevenció de la violència de gènere en la parella en aquells casos en què està associat a l’abús d’alcohol i altres drogues. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundació Salut i Comunitat que pretén contribuir a augmentar la consciència i sensibilitat d’aquesta problemàtica i donar resposta a nivell preventiu a les necessitats d’aquestes dones, així com fer propostes per proporcionar l’atenció que elles necessiten i mereixen .

El Projecte Malva, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, centra la seva atenció en les dones més victimitzadesEl projecte es fonamenta en la realització de tallers tant amb dones ateses en recursos de violència, com amb dones que presenten algun tipus d’addicció amb una finalitat i metodologia diferents en cadascuna de les situacions.

Les conclusions que extraiem d’aquestes experiències són:

  • El 65% de les dones que han patit violència reconeixen un consum problemàtic de substàncies, sent l’alcohol la substància més estesa.
  • Inican el consum sota la pressió de les seves parelles, en la majoria de casos.
  • Se senten deslegitimades per la petició d’ajudes per ser consumidores de drogues.
  • No han trobat la intervenció especialitzada adequada per tractar ambdues problemàtiques simultàniament.

Podem concloure que les dones víctimes de violència amb algun tipus d’addicció pateixen una triple victimització social: per haver estat víctimes de violència, per ser drogodependent i transgredir amb això el rol tradicional de la dona, i finalment, la victimització institucional en ser enviades d’un servei d’atenció a un altre sense “encaixar” ni ser compreses en cap. Aquests fets fan que la dona se senti desemparada, incompresa, que es culpabilitzi més de la seva situació, i que es frustrin en aquest procés, quedant-se sense l’atenció que requereixen.

En aquest sentit, el projecte Malva tracta de fer visible aquesta situació des de fa més de 10 anys, i amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, vol centrar l’atenció en les dones més victimitzades i aposta per la creació d’un recurs especialitzat per a l’atenció d’aquestes dones, per evitar un tractament segmentat i aconseguir que elles rebin la intervenció professional especialitzada que necessiten.

El projecte Malva està subvencionat tant per entitats estatals (Pla Nacional sobre Drogues) com locals (Diputació d’Alacant).