L’Ajuntament de Portugalete (Biscaia), a proposta de l’Fòrum de el Voluntariat de la localitat, i per unanimitat dels seus membres, ha concedit de manera excepcional i simbòlica el Guardó de l’Voluntariat a la ciutadania de Portugalete pel seu esperit solidari i el seu lliurament als altres, reconeixent d’aquesta manera la tasca realitzada per veïns/es, entitats i serveis, especialment durant els primers mesos de pandèmia pel COVID-19. Cada any es fa lliurament d’aquest guardó a persones o entitats que, de forma desinteressada, aporten el seu esforç per construir una societat millor.

Entre els serveis reconeguts, es troba el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) de Portugalete de el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’aquesta localitat, dirigit i gestionat des de l’any 2010 per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), juntament amb el Grup Lagunduz.

“En el nostre cas, s’ha volgut reconèixer el sobreesforç que ha suposat per a l’ajuda domiciliària aquesta situació. D’una banda, en relació a el control i gestió de l’servei i per una altra, visibilitzant la tasca de les auxiliars durant aquest període. Les nostres treballadores en moltes ocasions han estat l’únic referent de la gent gran usuàries, ja que les famílies no podien acudir a atendre-als seus domicilis. En aquest sentit, han hagut de posar del seu temps per poder atendre de manera integral als usuaris/es (compres, medicació, lavabo, suport psicològic…)”, assenyalen des de la direcció de l’servei.

Cal incidir en el fet que, en els moments més durs de la pandèmia, quan el confinament era total, tant en aquest SAD com en altres, la figura dels/les auxiliars va tenir un paper destacat, a l’tractar-se de les úniques persones amb les que els usuaris/es, majoritàriament gent gran, podien mantenir un contacte estret, si bé en aquest servei també s’atén a persones més joves amb un alt nivell de dependència.

D’altra banda, aquest reconeixement a la seva tasca també ha servit per motivar les treballadores de l’SAD de Portugalete, ja que, “durant tota la pandèmia s’ha posat més atenció en els treballadors/es de residència i en el sector sanitari. En molt poques ocasions s’ha reparat en el caràcter imprescindible i integral que ha tingut i té l’ajuda domiciliària en general”, mantenen des del servei.

Per visibilitzar aquest comportament solidari, l’Ajuntament de Portugalete ha convidat a diferents entitats a participar en un vídeo, realitzant gravacions a persones que, pel seu àmbit de treball, han estat claus en relació a les cures (residències, centres educatius, iniciatives ciutadanes, entitats socials, Servei d’Ajuda a Domicili, etc.) i els han demanat que comparteixin les seves experiències i que, de manera simbòlica, ofereixin el guardó a la ciutadania de Portugalete, des d’aquest esperit solidari que els ha caracteritzat en aquests moments difícils.

Recentment, en un acte molt restringit per les circumstàncies de la pandèmia a què han acudit dos auxiliars de l’SAD de Portugalete, ha estat presentat aquest guardó simbòlic dedicat a la ciutadania de Portugalete. El guardó, consistent en una peça realitzada per l’escultor Bernat Vidal, es col·locarà en una vitrina i s’exposarà en diferents espais públics, com a gest de reconeixement als que, de forma desinteressada, han aportat el seu esforç i entrega a les persones més vulnerables durant la pandèmia.

Durant aquest any, segons les dades de què disposem, el SAD de Portugalete ha atès una mitjana mensual de 314 persones que han necessitat atenció i cures en les activitats diàries de caràcter domèstic i de cura personal.


Font de la imatge: El Correo