El curs “Perspectiva de gènere, abús/dependència de drogues i violència” tindrà lloc del 6 al 8 de maig i està dirigit, com en edicions anteriors, a professionals de l’àmbit de drogues i addiccions i de l’àmbit de gènere i violència masclista. La formació en els àmbits de drogues i gènere és una acció primordial per al Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), com també ho és per a l’Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-24, en línia sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a l’àmbit de les addiccions, en què s’emmarquen aquests cursos, de caràcter gratuït.

La formació, a realitzar properament a EMMA – Espai Dona Madrid, serà impartida per la nostra companya Patricia Martínez Redondo, educadora social i antropòloga, col·laboradora del Projecte Malva a Madrid.

El curs està adreçat a professionals dels àmbits de drogues i gènere, i serà impartit amb el suport de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (PNSD). Cal inscripció prèvia al curs a través d’aquest enllaç.

Com en anteriors edicions, aquests cursos tenen diferents objectius:

  • Situar el marc teòric i proporcionar algunes eines danàlisi de la realitat sota la perspectiva de gènere.
  • Ubicar el marc teòric de làmbit de drogues amb la mirada de gènere incorporada.
  • Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en els àmbits de la prevenció i latenció al consum/abús de drogues i de la violència de gènere.
  • Pensar i presentar noves propostes d‟intervenció sota aquest paradigma.

Pel que fa als continguts, mitjançant aquesta formació, s’aprofundirà en el coneixement i la reflexió sobre la perspectiva de gènere, aplicada al treball amb drogues i addiccions. Així mateix, s’explicaran estratègies que, des de la prevenció i la intervenció, poden contribuir a la transformació social en clau de gènere, entre d’altres aspectes d’interès.

Les sessions s’impartiran tractant de fomentar la participació, combinant dinàmiques de grup (tècniques de discussió, pluja d’idees, phillips 66, així com debats i posades en comú), anàlisi individual i grupal, i exposicions teòriques per part de la formadora . Es treballarà a partir de les nocions prèvies de cada participant respecte de les qüestions plantejades. Com que és una formació basada en la participació directa de les persones assistents, s’estableix un màxim òptim de participants per curs de 25.

Finalment, cal incidir que la demanda de formacions continua sent cada cop més alta, fet que dóna compte del creixent interès per incorporar la perspectiva de gènere en l’abordatge dels usos i abusos de drogues i altres addiccions. Per això, el Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat, consolidat com a referent a nivell estatal en la matèria, continua desenvolupant iniciatives amb molt bons resultats en aquesta línia de treball. S’expedirà un certificat si s’hi assisteix, com a mínim, al 75% de la formació.