Els programes d’ocupació gestionats i dirigits per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i especialment el Programa PERSEO (Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional), està alineat amb l’ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible) número 8 de l’Agenda 2030 , que té com a finalitat “promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom”. Aquest projecte de la nostra entitat, dins del programa Aliad@s, té presència a 7 comunitats autònomes.

L’ODS 8 cerca reduir la taxa d’atur, millorar les condicions laborals i augmentar la productivitat laboral. També, reduir la taxa d’atur, especialment en el cas dels joves i grans sense formació, i millorar l’accés als serveis i beneficis financers. D’acord amb aquest Objectiu de Desenvolupament Sostenible, no es pot concebre una millora en les condicions de vida de les persones sense abordar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, sense una ocupació productiva i en condicions dignes.

L’atur, i particularment el juvenil, representa una de les problemàtiques més urgents a Espanya, així com la creació d’ocupació en condicions de precarietat, cosa que genera desigualtat, pobresa i exclusió social. Per això, tractant de trobar solucions a això, des del Programa PERSEO de FSC ajudem a desenvolupar polítiques de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) a les empreses per fonamentar i construir els pilars per complir amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla de acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, tractant de crear prosperitat. Aquestes polítiques de RSC ajuden a més a generar inclusió social i inserció laboral i fomenten la igualtat de gènere.

El programa PERSEO de la Fundació Salut i Comunitat suposa un marc idoni per establir convenis de col·laboració que permetin millorar les condicions de vida de moltes persones que són vulnerables a les crisis del moment, possibilitant i creant aliances publicoprivades i amb administracions públiques.

Això amb l’objectiu de desenvolupar actuacions específiques que afavoreixin la reducció de la pobresa i que augmentin la incorporació al mercat laboral de les persones amb unes condicions dignes, ajudant a crear projectes de vida, vinculats a ingressos econòmics.

Durant els mesos estivals, no exempts de problemàtiques com les associades a l’onada de calor amb les conseqüències en l’àmbit laboral que estem veient als mitjans de comunicació, seguim tenint molt present aquest Objectiu 8 per promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible , l’ocupació plena i productiva, així com el treball decent per a totes les persones.

Com assenyalàvem en una notícia anterior , són molts els avantatges que reben les empreses amb una responsabilitat social corporativa activa, avantatges com el posicionament al mercat, beneficis fiscals, compliment de clàusules socials en licitacions a concursos o contractes públics i/o privats, etc . i hi continuarem treballant des del Programa PERSEO de FSC.