El Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional (PERSEO) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) va començar a desenvolupar-se fa 4 anys des de l’oficina a Alacant de l’Àrea d’Inserció Social, Reducció de Danys a Drogodependències i VIH/Sida de la Fundació Salut i Comunitat (FSC). El projecte ha aconseguit millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social, a través de diferents actuacions. Durant aquest any 2023, més de 110 empreses han participat en alguna o diferents accions, i el 2024 serà present a 15 comunitats autònomes espanyoles, fet que mostra els seus bons resultats.

Es tracta d‟un projecte finançat pel Ministeri de Drets Socials il‟Agenda 2030 del Govern d‟Espanya per a la realització d‟activitats d‟interès general, considerades d‟interès social. El programa s’ha anat gestionant fins ara amb bons resultats, realitzant-se amb readaptació d’actuacions, per cobrir cada cop amb més qualitat les necessitats socials i del mercat laboral que s’han anat presentant.

Segons afirmen les persones responsables del Programa PERSEO, “durant aquest any 2023, hem continuat avançant i treballant en la mateixa línia, de manera que, durant el proper 2024, seguirem sumant territoris i tindrem presència a 15 de les 17 comunitats autònomes espanyoles existents ( a excepció de Navarra i el País Basc, per exigències del finançador) i les 2 ciutats amb estatut d’autonomia de l’Estat”.

El projecte ha aconseguit millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social, a través de diferents actuacions: tallers realitzats, tant pel propi equip de professionals del programa com per empreses, entitats, organismes públics, i fins i tot per les persones participants, que hi col·laboren aportant la seva dedicació i coneixements.

També, mitjançant la derivació a ofertes de feina (enviament de currículums i gestió de tot el procés); acompanyament i coordinació amb professionals referents de les persones participants i del Programa de Mentoring, entre d’altres accions i activitats. Cal destacar que, des de començament d’any, s’han beneficiat del programa més de 450 persones en alguna o diferents accions esmentades anteriorment.

A més, l’altre pilar fonamental del programa, que és la sensibilització al teixit empresarial en matèria social, implementat a través de diferents actuacions com ara el voluntariat corporatiu, assistència/impartició de webinaris i tallers formatius, assessorament en matèria de Responsabilitat Social Corporativa, etc.

Cada any, més empreses se sumen i col·laboren. De fet, durant aquest any 2023, més de 110 empreses han participat en alguna o diferents accions. Així mateix, segons expliquen les persones responsables del programa, “ens coordinem amb entitats socials i organismes públics dels diferents territoris on tenim presència, creant xarxes i sent partners de les mateixes. Creiem fermament que l’èxit del programa es basa en la constant coordinació amb el tercer sector i el teixit empresarial. És per això que s’ha aconseguit la col·laboració amb més de 40 entitats que, aquest 2023, han derivat participants en alguna, o diverses, de les accions realitzades des del programa”.

Així mateix, matisen que després de 4 anys d’execució del projecte, iniciant l’aventura amb presència a la Comunitat Valenciana ia la Regió de Múrcia, i passant el 2022 a realitzar actuacions a 7 comunitats autònomes (Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Aragó , Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid i Illes Balears), es presenta un 2024 ambiciós on podrem arribar a més territoris a nivell nacional i d’aquesta manera, seguirem generant impactes positius en la nostra societat”.

A més de la visibilitat que es dóna a aquest programa als suports de comunicació de FSC, es poden seguir totes les notícies i actuacions realitzades des del mateix al canal de LinkedIn PERSEO.

De la mateixa manera, es poden reviure les diferents jornades i webinaris realitzats pel programa, a través del canal de Youtube de FSC.

De izquierda a derecha: Iolanda Gómez, técnica ubicada en Barcelona. Artur Amich, voluntario (Barcelona). María Jiménez-Alfaro, coordinadora (Murcia). Rosario Abellán, técnica en Alicante. Juanjo Adrados, técnico en Madrid.