El passat 15 de novembre, coincidint amb aquesta celebració, van tenir lloc diverses activitats al Pis Terapèutic “Cosmos”, situat a la ciutat de Barcelona, ​​que forma part de la xarxa de serveis especialitzats de la Fundació Salut i Comunitat (FSC). El servei treballa per aconseguir l’abstinència de les persones usuàries que hi resideixen, amb la mirada posada en la seva reinserció, tractant d’aconseguir amb això el major grau d’autonomia possible d’aquestes persones.

Les activitats van consistir en una dinàmica específica amb les persones que fan tractament al recurs, concretament al grup d’art teràpia, i un posterior debat al grup de prevenció de recaigudes, que va ser molt enriquidor per a totes les persones per les reflexions aportades.

Com assenyalàvem en una notícia prèvia , el Dia Mundial sense Alcohol és una efemèride promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fet que l’equip professional del Pis Terapèutic “Cosmos” va voler destacar l’interès de crear consciència sobre els grans perills que implica per a les persones l’abús en el consum d’alcohol o trobar-se sota nivells d’alcohol alts, a través de l’organització d’aquestes dinàmiques.

En aquest sentit, segons ens expliquen des del servei, “del total de persones que en aquests moments hi fan tractament residencial, més de la meitat tenen l’alcohol com a substància principal d’abús. Si mirem les xifres a nivell anual, de les 30 persones ateses fins ara, 11 persones consideren que l’alcohol és la seva substància principal de consum i 14, el presenten com a substància secundària, associada a la seva substància principal de consum. En aquest sentit, observem que el 83% de peticions per fer tractament al servei estan vinculades a l’alcohol”.

Aquesta idea es va traslladar al grup d¿art teràpia i va sorgir un primer espai de debat, seguit d¿un espai de creació. “Es van explorar les diferents possibilitats de relacionar-se amb el món i amb les altres persones, sense fer servir l’alcohol com a substància mediadora de la interacció social. El segon espai també va donar peu a lintercanvi dopinions entre les persones usuàries. Es va parlar de la llibertat i de com l?alcohol és una arma de doble tall”, afirmen.

D’altra banda, “moltíssimes persones el fan servir per desinhibir-se, per sentir-se més lliures i divertir-se, però què passa quan hi ha presència d’una addicció? Com ​​s’aconsegueix aquesta sensació de llibertat i de gaudi? Una de les persones usuàries, va fer una crida a la llibertat sense consum, en poder fer allò que un/a vol de debò, sense quedar pres per la necessitat de consumir, a través de la seva creació artística. També es va parlar d’algunes emocions com la tristesa i la valentia, l’acceptació i el creixement”, mantenen des del servei.

Així mateix, al grup de prevenció de recaigudes es va revisar la definició facilitada per l’OMS sobre el Dia Mundial Sense Alcohol. Aquesta definició també exposa la seva preocupació en afirmar que “la gran ingesta d’alcohol és una de les causes de mort més comunes i arriba a representar el 5,3% del total de defuncions mundials (més de 3 milions l’any). Afegim que l’alcohol provoca que la persona perdi completament el maneig dels seus sentits, deixant d’estar conscient del que fa i del que pot arribar a passar-li”, segons ens traslladen.

A més, totes les persones participants del grup van estar d’acord que aquesta declaració hauria de contemplar també el concepte propi de l’addicció, la dependència, les malalties mentals i referir-se a aquesta substància, més enllà de la conseqüència mortal.

“Això ens va donar peu a parlar sobre com l’alcohol és una substància altament socialitzada (amb cert paral·lelisme a allò elaborat a l’espai d’art teràpia), a la minimització que fa la societat sobre els seus riscos i es va debatre sobre la seva vinculació amb les activitats de temps lliure. A més, el grup va compartir idees sobre com tornar a construir activitats d’oci lliures de consum, especialment lliures d’alcohol”, matisen.

Totes dues activitats van tenir una bona acollida entre les persones participants. L’equip educatiu del recurs i la direcció del mateix els volen agrair el compromís amb el tractament i la participació activa en les dinàmiques proposades.