El projecte «Camines? Programa d’acompanyament cap a la inserció sociolaboral de dones en contextos de prostitució» de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Castelló, que duem a terme des de fa 11 anys, ha estat seleccionat per rebre finançament de la Convocatòria d’Acció Social 2024 , realitzada per la Fundació Caixa Castelló i CaixaBank. Aquest suport reforça la nostra capacitat operativa amb els recursos necessaris per continuar oferint un recurs de qualitat, alhora que valida la importància del nostre treball per continuar abordant les problemàtiques socials amb un enfocament de gènere, integral i humanitari. Gràcies a aquest finançament, podrem seguir marcant una diferència significativa a la vida de les 50 dones que acompanyem en aquest projecte.

D’un total de 62 candidatures presentades a aquesta convocatòria, Camines? ha estat un dels projectes seleccionats per rebre un ajut econòmic que, en el nostre cas, ens ajuda a seguir oferint un acompanyament integral a dones en situacions d’explotació sexual, facilitant la seva inserció sociolaboral cap al mercat laboral i el projecte de vida que cadascuna decideixi.

El programa proporciona orientació laboral individualitzada, formació específica i desenvolupament competencial, així com suport psicològic i social. A més, permet minimitzar barreres a què les dones participants s’enfronten, amb l’objectiu d’acompanyar processos que permetin millorar-ne la qualitat de vida.

A continuació, detallem de quina manera fem aquest acompanyament:

  • Orientació laboral individualitzada: adaptada a les necessitats i aspiracions de cada dona.
  • Formació específica i desenvolupament competencial: dissenyada per millorar les seves habilitats i coneixements, facilitant la seva entrada al mercat laboral.
  • Suport psicològic i social : acompanyament constant per millorar el seu benestar emocional i social, potenciant l’accés als seus drets.
  • Minimitzar barreres: sistema de beques de transport, assistència formativa, menjador escolar, flexibilitat i adaptació horària com a mesures per facilitar la conciliació de la vida personal amb la professional.

Segons ens traslladen des del projecte, l’explotació sexual és “una greu violació dels drets humans que afecta milers de persones a tot el món, i més dones i nenes. Des d’aquest projecte, creiem en la necessitat de protegir i defensar els drets de les dones que han estat sotmeses a aquesta forma de violència, tractant de garantir amb la nostra feina que aquestes dones puguin accedir a una vida digna i lliure d’explotació”.

A més, afegeixen que el nostre compromís amb la defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes és ferma. A aquest efecte, ens esforcem per generar un entorn segur i de suport, on les dones puguin recuperar la seva autonomia, la seva autoestima i aconseguir un projecte de vida lliure de violència. Per tot això, creiem en un enfocament integral que no només abordi les necessitats immediates, sinó que també promogui la reflexió i l’acompanyament cap a la presa de consciència en el procés en què estan i feia el que cadascuna decideix adreçar-se”.

Des de la Fundació Salut i Comunitat, volem expressar el nostre agraïment a la Fundació Caixa Castelló i CaixaBank per la seva confiança i suport continuat a la nostra tasca contra el tràfic i l’explotació sexual, en aquest projecte que rep el suport de Caixa Castelló i CaixaBank des de 2021 Aquest reconeixement ens motiva a continuar innovant i millorant els nostres serveis per adaptar-nos a les necessitats canviants de la societat i, concretament, de les dones en situació d’explotació sexual.