Des de fa més de 6 anys, la Fundació Salut i Comunitat (FSC) i, en concret, el Servei d’Acompanyament a Famílies amb Lloguer Social (SEAFAS), ubicat a Alacant i amb atenció a persones de, pràcticament, tot el territori nacional, està desenvolupant el programa JoBS. Es tracta d´un projecte impulsat, coordinat i finançat per Sogeviso, companyia especialitzada en la gestió socialment responsable i econòmicament sostenible de parcs de lloguer social i assequible. Aquest programa intenta millorar l’ocupabilitat de qualsevol membre de la unitat familiar que resideix a l’habitatge i, així, millorar-ne la qualitat de vida i la de les persones amb qui conviu.

Durant aquests anys, han passat pel programa 2.309 persones i se n’han inserit laboralment gairebé el 43%, durant i/o després de l’acompanyament realitzat per part dels/de les professionals de FSC, que han intentat aconseguir, davant tot, la millora de l’ocupabilitat, d’acord amb les circumstàncies i l’objectiu professional.

Les persones que participen al programa JoBS es comprometen a participar-hi activament, assumint un compromís amb els seus referents i complint amb les accions que es van concretant al seu Pla d’Ocupació Personalitzat (PEP), per aconseguir l’objectiu: trobar una feina digna o millorar situació d’ocupació.

D’altra banda, des de la Fundació Salut i Comunitat potenciem la col·laboració entre programes interns i recursos externs per oferir el millor acompanyament a les persones participants dels programes. En aquest sentit, durant aquests anys hem reforçat l’acompanyament a les persones participants de SEAFAS.

Per això, hem treballat en xarxa amb entitats i amb programes de FSC com ConoceT, EmpleaT; AEDE´s (Acompanyament en l´exercici dels drets energètics); Economia Domèstica; o amb el Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional per millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social (PERSEO).

Entre el programa JoBS i PERSEO, atès el caràcter territorial d’aquest últim a pràcticament tot el país i la seva col·laboració contínua amb empreses, hi ha hagut una contínua retroalimentació, sumant valor al procés individual de cada participant en la millora de l’ocupabilitat. A més, se’ls ha ofert la possibilitat de beneficiar-se, entre altres actuacions, de programes de mentoring , visites a empreses del seu territori, tramesa de currículums a empreses i participació a tallers i píndoles formatives.

Cal assenyalar que, durant l’últim any, PERSEO ha aconseguit continuar consolidant relacions amb empreses, entitats socials i organismes públics, i continuar amb l’objectiu de sensibilitzar l’àmbit empresarial, ajudant a desenvolupar la seva responsabilitat social i repercutint a oferir oportunitats d’ocupació, i de millora de la qualitat de vida en conseqüència, a les persones més vulnerables.

S’ha oferint als participants coneixement i experiència a l’hora d’adquirir les competències necessàries per millorar el grau d’ocupabilitat en l’actual mercat de treball: afrontar professionalment i superar una entrevista de feina; entrenament a través de “SpeedDating”; gestionar adequadament la seva empremta digital a les xarxes socials; informació sobre la importància de definir lobjectiu professional; gestionar el temps; crear un pla dacció estratègic revisable; mantenir una bona motivació en la recerca de feina. De la mateixa manera, se’ls ha ofert habilitats socials en la interacció amb les empreses, afrontant obstacles i ajudant-los a conèixer i reconèixer l’actitud que es manté davant de la recerca de feina i millorar-la.

S’ha aconseguit, a més, que diferents empreses participessin en accions de voluntariat corporatiu i mentorització, fet que ha contribuït també a aproximar les persones a la realitat de les organitzacions, creant una oportunitat real de projectar-se a les seves plantilles.

El programa s’ha desenvolupat amb èxit a tots els territoris on actua, beneficiant finalment un total de 500 persones (361 dones i 139 homes), que han participat en alguna (o diverses) de les actuacions, com ara processos de selecció , assistència a píndoles formatives, sessions de mentorització, etc.

Així mateix, s’ha aconseguit que 46 de les empreses que van participar l’any anterior mantinguessin, i fins i tot incrementessin en alguns casos, la seva participació activa en les actuacions desenvolupades, i s’han generat sinergies i també participació amb 98 empreses noves. De la mateixa manera, ha passat amb entitats, i finalment són 40 les que han derivat persones en el seu procés d’ocupabilitat.

Aquesta col·laboració amb entitats i programes de FSC corrobora la necessitat de treballar en xarxa, tant internament com externament, ja que els resultats confirmen l’eficiència i el seu impacte en les persones en situació més vulnerable.