El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social, ha iniciat l’elaboració del IV Pla de drogues i altres addiccions 2022-2025, comptant-hi amb la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Des de l’organisme, s’ha traslladat la necessitat de comptar amb la nostra entitat, especialitzada en l’àmbit de drogodependències i amb un recorregut professional ampli per posar en marxa aquest nou pla. Per fer-ho, s’utilitzaran mètodes participatius.

El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, assenyala que «l’abordatge del consum de drogues és un repte permanent que necessita una adaptació constant de les polítiques i línies d’actuació». Per això, «l’objectiu ara és oferir a les persones un servei que s’adeqüi més a les seves necessitats des d’una perspectiva integral i centrada en elles».

L’anterior pla de drogues i altres addiccions ha estat vigent des del 2018 i finalitza aquest any. Per aquest motiu, es considera necessari preparar un nou pla que pugui donar resposta a les necessitats actuals existents, tenint en compte que «el consum d’alcohol i altres drogues són algunes de les preocupacions que famílies i professionals de diferents àmbits solen trobar al seu dia a dia», segons trasllada l?Àrea de Comunicació del Consell de Formentera.

El conseller de Benestar Social recorda iniciatives «com la campanya ‘No t’ofegas a l’alcohol’, impulsada des de l’àrea, que hi van encaminades». Concretament, la col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat, es va iniciar llavors, moment en què el nostre company Otger Amatller, coordinador del Departament de Prevenció de FSC, va anar a Formentera a impartir un taller per a famílies i una formació sobre drogues i joves, dirigida diferents professionals, com van reflectir alguns mitjans de comunicació.

El pla integra diferents iniciatives i accions que han de dur a terme els diferents actors des dels vessants social, econòmic, educatiu i sanitari, i que aborda el fenomen de les drogues, tenint en compte de manera transversal els diferents eixos de desigualtat com el gènere, la diversitat cultural i ledat.

Segons manté Otger Amatller, “el pla que elaborarem consta de 3 fases: en primer lloc, un diagnòstic de la situació del consum i la prevenció a Formentera, amb metodologies quantitatives (qüestionaris) i qualitatives (entrevistes, revisió de documents i grups focals); en segon lloc, l’elaboració de les diferents estratègies i els plans d’intervenció i, finalment, una tercera fase de presentació i retorn, deixant ja llestes les eines de continuïtat i avaluació”.

D’altra banda, segons ens trasllada el coordinador del Departament de Prevenció de FSC, la metodologia a utilitzar, se centrarà en “mètodes participatius amb 3 grups diferenciats: una comissió política, un grup de treball motor més petit compost per aquests tècnics professionals àrees més implicades i una tercera estructura, la comissió participativa, on intentarem que hi participin tant professionals d’àmbits més perifèrics com entitats i col·lectius de l’illa”.

El contracte signat entre el Consell de Formentera i la Fundació Salut i Comunitat té una durada de deu mesos.