El passat dia 1 d’octubre es va posar en marxa aquesta iniciativa que pretén donar resposta a una demanda de suport i reforç dels canvis aconseguits durant el tractament de deshabituació de l’alcohol i/o altres drogues. Es tracta d’un servei integrat dins el Circuit d’Atenció Integral en Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat, considerat com un dels dispositius de referència a Catalunya.

El Club Artístic i Social entra en funcionament
Un usuari del club realitzant un treball de marqueteria

En concret, el Club Artístic i Social se situa dins el Taller Sociolaboral, recurs terapèutic que complementa el tractament de la dependència de l’alcohol, que desenvolupa activitats terapèutiques, ocupacionals i educatives que faciliten la deshabituació a l’alcohol i la reinserció sociolaboral.

Està dirigit a usuaris que, havent rebut l’alta terapèutica, es troben en una situació estable de consum, i no han tornat al circuit d’inserció laboral per diversos motius (pensionistes, discapacitats, etc.).

Està obert, d’altra banda, a usuaris d’altres recursos de tractament de drogodependències.

Aquesta iniciativa s’ha fet possible gràcies a un ajut econòmic de l’empresa Picis, líder en tecnologies de la informació dirigides al camp sanitari, que ja havia col · laborat prèviament amb donació d’equips informàtics destinats a diferents centres de l’entitat.

Després de mesos i fins i tot anys de tractament, els usuaris als quals s’adreça aquest servei han d’afrontar sols el dia a dia, amb els perills que això comporta. El fet que disposin de massa temps lliure i que es vegin sols davant aquesta nova realitat, pot implicar un risc de recaiguda.

D’altra banda, les dificultats que poden trobar a l’hora de vincular-se a nous col·lectius que desconeixen la seva problemàtica, pot comportar inseguretat i dificultat de reinserció social.

El Club Artístic i Social respon a aquesta necessitat que comptin amb un espai de reforç, socialització i bon ús del temps lliure, en un entorn coneixedor del seu procés terapèutic, sota la supervisió de professionals experts en drogodependències.

D’altra banda, suposa per als usuaris una ajuda en la nova etapa que comencen, i promou la necessitat de realitzar una activitat que els aporti benestar i augmenti la seva autoestima, punts fonamentals del procés.

L’objectiu del Club Artístic i Social és tractar de reforçar els canvis ja adquirits durant el tractament, aportant un espai de socialització i oci en un entorn amigable, format per persones que es troben en la mateixa situació.

Es tracta d’afavorir la integració dels usuaris en el seu entorn social, reforçant els canvis individuals que cadascú ha realitzat en el seu procés de tractament individual. Això en el marc d’un espai equilibrat on es fomentin els valors del respecte, l’esforç, la constància, la convivència, el diàleg i la superació personal.
L’activitat es porta a terme utilitzant la marqueteria manual en fusta, manualitat molt adequada per la seva fàcil aprenentatge i les possibilitats que ofereix en el reforç de l’autoestima i la recuperació d’habilitats personals.

També pretén oferir un espai normalitzador i equilibrat que serveixi de plataforma cap a noves activitats no vinculades necessàriament a aspectes terapèutics.

L’absència de recursos d’aquestes característiques fan que aquests usuaris disposin de poques oportunitats de fer activitats que puguin donar-los suport en un moment tan important i delicat, d’aquí la novetat d’aquesta iniciativa.

També, cal assenyalar que el projecte s’ha penjat aquesta setmana en una plataforma digital de finançament col·lectiva BBVA SUMA. A través d’aquesta, es pretén obtenir subvencions per part de les quotes que els usuaris paguen per poder beneficiar-se del servei.

Per més informació: