A principis de gener s’ha dut a terme per primera vegada al Centre Terapèutic “Riera Major”, una teràpia familiar a llarga distància amb l’ajuda d’Internet a manera de videoconferència amb “l’altre costat del món” (més concretament a Austràlia).

El Centre Terapèutic "Riera Major" utilitza la videoconferència com a eina de teràpia familiar

Les teràpies familiars són una part molt important del tractament i del procés de canvi tant per les persones que resideixen al centre terapèutic com per als familiars dels mateixos. Que la família prengui consciència que són una part activa del tractament, que ampliïn la seva informació sobre l’addicció, i que aprenguin estratègies que puguin aplicar en moments de crisi, és bàsic i fonamental per a la bona evolució de cada un dels/ de les usuaris/es.

En aquestes teràpies es posen en comú els objectius a desenvolupar, els rols de cada component de la família, les dificultats de relació, els pactes i acords als quals han arribat, i els fets que poden facilitar el desenvolupament dels objectius destinats a la reinserció, tant familiar, com laboral i social.

En aquesta teràpia s’ha combinat la presència física d’una usuària i la família que viu a Catalunya amb el familiar que resideix a Austràlia via videoconferència utilitzant el programa Skype.

Sense disposar de la tecnologia, encara que hagués pogut dur a terme via telefònica amb un sistema de mans lliures, s’hauria perdut una gran part de la gestualitat, la comunicació no verbal i fins i tot l’entorn en què s’estava desenvolupant (tant en “Riera Major “com a Austràlia).

Hi va haver més d’ajustar els horaris (que en aquest cas eren de deu hores de diferència) per poder fer-la a una hora acceptable per a totes les parts.

Un cop iniciada i mitjançant l’anàlisi posterior s’ha evidenciat una magnífica possibilitat de comunicació i interacció, creant-se un clima molt emotiu, amb aportacions i intercanvis de continguts valuosíssims sense cap tipus d’obstacle. Sí que s’ha observat la necessitat d’una major concentració, cura i atenció per part del terapeuta que ha hagut de ser de major intensitat que en les teràpies familiars presencials.

La valoració ja que tant per part del terapeuta com de tots els integrants de la teràpia familiar ha estat molt positiva. “Llàstima que no haguem pogut donar-nos una abraçada en acabar”, va esmentar la usuària participant en la nova iniciativa.