El proper 21 de gener, l’Associació de Mediadors d’Alacant (AMA) celebra els seus III Jornades de Mediació. Amb aquest motiu, el 17 de gener tindrà lloc una taula rodona sobre la “Mediació com a generadora de solucions a l’empresa”, on participarà com a ponent la nostra companya Pau González, Coordinadora del Servei de Mediació Laboral de l’Ajuntament d’Alacant, gestionat per la Fundació Salut i Comunitat des del 2000.

El Servei de Mediació Laboral participarà en les activitats del "Dia de la Mediació" a Alacant
Equip de professionals del Servei de Mediació Laboral

La mediació s’ha consolidat com un mètode alternatiu summament eficaç per a la resolució pacífica de gran diversitat de conflictes, en el qual dos o més parts arriben a acords consensuats facilitades per una tercera part (el mediador), que actua sota el principi de la neutralitat . Així, es proporciona un espai de trobada, un entorn per a la reflexió i un clima propici per a la comunicació, l’assumpció de responsabilitats i l’adopció de decisions. És un instrument per a la pacificació social i s’ha constituït com un complement i una alternativa a la judicialització dels conflictes socials, professionals i familiars.

Aquest any la celebració del 21 de gener té una connotació especial, ja que s’ha aprovat la Llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils, que marca un avanç en la implantació de la mediació a tot l’Estat.

La nostra companya Pau González Alfaro intervindrà a la taula rodona sobre la “Mediació com a generadora de solucions a l’empresa” amb una ponència sobre la importància de la mediació com a eina per a la inserció sociolaboral.

L’objectiu del Servei de Mediació Laboral és és implementar accions destinades a l’orientació, formació i inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, mitjançant l’assessorament sociolaboral i formatiu.Per això, es realitzen accions d’orientació i tallers prelaborals, amb l’objectiu de formar persones en una ocupació que faciliti la seva incorporació al mercat laboral.

Veure programa de les jornades: “Mediació com a generadora de solucions a l’empresa