El programa d’assistència a adolescents i joves i als seus familiars sorgeix com una necessitat detectada als darrers anys de la nostra trajectòria professional en el camp de les drogodependències. Existeixen nous patrons de consums associats a un inici més primerenc que requereixen un apropament i un abordatge específic.

Els Serveis de Tractament de les Addiccions de FSC creen un programa d'assistència a joves i els seus familiarsEls Serveis de Tractament de les Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat acaben d’iniciar un programa específic dirigit a joves i adolescents, així com als seus familiars, amb la finalitat de prevenir i assessorar sobre el consum de drogues, així com reduir o detectar altres comportaments de risc. Està compost per un equip multidisciplinari de professionals amb àmplia formació i experiència en addiccions i en altres aspectes de la salut mental: psicòlegs terapeutes, educadors socials, psiquiatres, etc.

L’enfocament d’aquest nou programa inclou:

Assistència a adolescents i joves de 14a fins a 25a amb l’objectiu de reduir o aturar el consum de drogues, així com prevenir o detectar altres comportaments de risc (fracàs escolar, agressivitat, problemes amb l´alimentació, relacions emocionals i sexuals de risc, delinqüència, conducció temerària…). Inclou:

 • Atenció psicoterapèutica individualitzada. Es tracta de crear un espai de confiança amb el/la adolescent/jove per avaluar la situació de consum (ús, abús o addicció), afavorir la presa de consciència d’aquesta i/o altres conductes de risc, i motivar pel canvi.
 • Avaluació psiquiàtrica. Valoració per un metge-psiquiatra especialitzat en adolescents/joves per establir un diagnòstic psicopatològic, si s’escau.
 • Grup de joves “Parlem de consum”. Espai terapèutic grupal on s’afavoreix la reflexió crítica sobre el  consum de drogues.
 • Grup de joves motivats per l´abstinència “Parlem de canvis”. Espai terapèutic grupal que s’ofereix per aquells joves amb un mínim de motivació per mantenir l’abstinència i que ofereix l’intercanvi d’experiències per portar a terme els canvis necessaris i estratègies per aconseguir-los.
 • Acompanyament terapèutic. Tutor que acompanyarà al jove/adolescent en el seu medi natural per garantir la consecució dels objectius terapèutics i/o de reinserció que s’hagin pactat.

Assistència a famílies amb un jove/adolescent a càrrec (amb o sense l’assistència d’aquest al tractament), amb l’objectiu de valorar la situació de consum, assessorar-los i donar pautes d’actuació adaptades a la situació concreta.

 • Atenció psicoterapèutica familiar: Sessions de teràpia familiar que tenen per objectius:
  • Informar sobre les diferents drogues, els efectes i les seves conseqüències a curt, mig i llarg termini
  • Generar eines de detecció de consum i altres comportaments de risc
  • Oferir estratègies familiars per afavorir l’aturada o reducció del consum: límits, comunicació, habilitats socials familiars, comprensió i empatia, estil educatiu…
 • Grup de famílies: 6 sessions estructurades amb contingut teòric de caràcter quinzenal , que afavoreixen la comprensió de la drogodependència, l´adquisició de noves eines per fer-hi front i afavorir el canvi del jove i la seva família, i l’intercanvi d’experiències.

Trobareu més detalls a la pàgina web dels nostres Serveis de Tractament de les Addiccions o truqui al telèfon 93.424 04 00