El Centre de Dia “La Crisàlide” de Barcelona, ​​gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat, ofereix tractament ambulatori a persones que necessiten un espai de referència on vincular-se i assistir diàriament per restablir rutines i sentir-se incloses en un espai grupal amb persones amb un perfil semblant. Es tracta d’un espai on es treballen aspectes que senten les bases per canviar hàbits i actituds, i on aconsegueixen sentir la motivació suficient per activar tots aquests canvis.

En aquest espai amable i inclusiu es treballa a partir de la motivació i del vincle, en un ambient de respecte ia partir de tècniques de teràpia ocupacional i arteteràpia. Les condicions de l’espai i l’estructura del programa no fan possible atendre totes les persones que podrien beneficiar-se d’aquest recurs, ja que malgrat l’ampliació de l’espai, les condicions de la pandèmia pel COVID-19 han provocat disminucions en l’aforament. Per contrapartida, s’han augmentat els torns tant de matí com de tarda.

Actualment, el centre ofereix un Programa de Tractament Terapèutic que realitza teràpia ocupacional, arteteràpia i en la mesura que sigui possible, sortides culturals escoltant per a això les necessitats de les persones que atén. A més, les persones usuàries disposen datenció individualitzada diària mitjançant tutories i treball en xarxa amb els seus centres derivadors.

Durant la tarda, el servei disposa d´un Programa Terapèutic de Manteniment o consolidació. Es tracta d’un espai social, adreçat a persones donades d’alta terapèutica al Programa de Tractament, on també duen a terme treball manual d’una manera més relaxada i en un ambient social càlid i inclusiu que els acompanya en aquesta darrera part del tractament. D’aquesta manera, el centre ofereix la possibilitat de vincular-se al servei, en funció del moment evolutiu en què es troba la persona.

A més, es treballa amb perspectiva de gènere i tenint en compte el model ACP (Atenció Centrada a la Persona), adaptant així el programa a les particularitats de cada persona i tenint molt present la vulnerabilitat, especialment de les dones ateses i les dificultats que deuen sortejar per arribar al recurs i mantenir-se al tractament.

En aquest sentit, el programa “COINCIDIM” de FSC, desenvolupat en aquest servei, treballa amb aquestes dones a través d’artteràpia, facilitant un espai de confiança on poder abordar les problemàtiques inherents al fet de ser dones consumidores ia les situacions de violència a les que aquest fet pot anar-hi associat.

Cal destacar a més que el passat any, per primera vegada en els 30 anys d’història del recurs, vam atendre el mateix nombre de dones que homes al Programa de Tractament Terapèutic. A més, aquest fet és fruit del treball realitzat a l’espai “COINCIDIM”, on les dones han anat trobant el seu espai i s’han vist reconegudes amb les seves particularitats. Aquest servei no s’escapa de continuar observant les bretxes actuals en relació amb les desigualtats socials. És per aquest motiu que l’adaptació i flexibilitat de les dones al programa, és fonamental per poder fer una bona adherència al tractament.

També, durant el 2021, es van recuperar dades que l’any anterior s’havien vist afectades pel confinament, com ara el nombre de noves incorporacions i la reactivació de les coordinacions amb la xarxa derivadora. Tot i això, cal assenyalar que l’assistència es va veure afectada pels confinaments preventius que sovint es va haver de fer, a causa de contactes estrets que eren positius o per les mateixes persones que donaven positiu. Tot i això, ens vam saber adaptar al màxim per continuar vetllant per la salut física i mental de les persones ateses al centre.

Finalment, amb l’ampliació d’instal·lacions al centre, fem un primer pas cap a la consolidació d’un servei, emblema de FSC, que realitza activitats terapèutiques, ocupacionals i educatives que faciliten la deshabituació de les drogodependències i la reinserció sociolaboral, amb la mirada posada a seguir ampliant les seves activitats, per poder incrementar el temps datenció als seus participants i amb això, la millora dels objectius del centre.