L’Àrea d’Adiccions, Gènere i Família de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha presentat recentment els resultats del 2022 del Circuit d’Adiccions. El circuit està format, entre altres serveis, pel Centre de Dia d’Inserció La Crisàlide, un espai amable i inclusiu que treballa amb persones que han decidit fer front a les seves addiccions de manera ambulatòria i amb ajuda professional, a la ciutat de Barcelona. L’objectiu és abordar la seva problemàtica des d’un punt de vista integral, utilitzant diferents activitats per aconseguir objectius terapèutics, ajustats a les necessitats i tenint en compte les seves especificitats individuals.

En general, el passat any 2022 va ser un bon any, quant a resultats fa referència en aquest servei. L’any va finalitzar amb un increment del 12% respecte a les demandes rebudes de persones que volien dur a terme un procés de deshabituació d’una addicció i amb un 17% d’augment de la demanda per part dels centres derivadors, cosa que indica que , després de les dificultats derivades de la pandèmia pel COVID-19, de manera que va suposar limitacions d’aforament, distàncies de seguretat o ús de màscares, durant aquest any vam tornar a comptar amb una certa normalitat, tal com mostren les dades que hem anat recollint”, explica Sandra Gasca, coordinadora del servei.

A més, durant el passat any es van començar a percebre les millores derivades de l’ampliació de l’equip professional i de les activitats desenvolupades al servei. Així mateix, el centre va incrementar l’oferta d’activitats, a més de continuar oferint la teràpia ocupacional que va continuar essent i és l’eix central de la seva activitat.

Amb això, es van intentar oferir diferents espais que poguessin cobrir altres necessitats que s’havien anat observant i que complementen la teràpia ocupacional. En aquest sentit, es van crear espais com el grup antiestrès , concebut per ajudar a prendre consciència cos-ment, així com per aprendre nocions de ioga, practicar relaxació i entendre la importància d’escoltar-se i cuidar-se ells mateixos.

De la mateixa manera, es va crear el grup de prevenció de recaigudes que venia a cobrir un espai molt necessari per poder abordar tots aquells aspectes que en el dia a dia van succeint i que afecten la consolidació de l’abstinència. També, el grup de planificació i gestió del temps lliure que dóna suport a la identificació del temps disponible i la seva planificació com a mètode d’anticipació de situacions de risc; el grup de treball comunitari a l’hort que ens posa en contacte amb la comunitat i amb la responsabilitat de cuidar i mantenir un espai del barri del qual cuidem de manera voluntària; l’ espai de cinefòrumque ens permet compartir els nostres pensaments i elaborar la nostra opinió, a través del visionat de pel·lícules escollides per a la posterior reflexió, aplicant l’ús d’habilitats socials i, finalment, les sortides culturals que ens motiven a buscar a l’exterior altres activitats que resultin interessants i que puguin acostar la realitat cultural d’una gran ciutat com Barcelona a cada persona usuària del servei”, expressa Sandra Gasca.

Aquest increment d’activitats dutes a terme durant l’any passat va arribar també de la mà de la incorporació de la figura d’integradora social que duu a terme les sortides culturals i coordina el grup de planificació i gestió del temps. A més, dóna suport i suport a aquelles persones que hagin de fer gestions administratives i que necessitin acompanyament. És una figura que ha permès comptar amb una nova visió i que ofereix una gran ajuda a l’equip.

A més, expressa que, en els darrers 5 anys, s’ha tendit a una millora progressiva de la qualitat de l’atenció individual que s’ha traduït en un increment del temps dedicat a intervencions individuals ia les posteriors gestions de coordinació amb els centres derivadors. Això implica més dedicació de temps i respon a l’existència de perfils més duals i complexos amb diferents diagnòstics que dificulten l’adherència al tractament i que requereixen més intervenció. En aquest sentit, vam finalitzar l’any amb un total de 593 intervencions individuals, un 17% més que l’any anterior, dada de gran importància, tal com explicava anteriorment”, manté.

En definitiva, el 2022 va ser un any molt productiu a tots els nivells al Centre de Dia d’Inserció “La Crisàlide” de FSC, la qual cosa s’ha traduït en unes dades molt positives. Esperem poder continuar de la mateixa manera durant aquest any i en els propers anys amb la tasca que venim desenvolupant.