El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 2, servei gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC) a Barcelona, ​​ha presentat recentment el pòster “10 anys de Grups Multifamiliars a la presó”, a el marc de les XXIV Jornades “Temps incerts, vides inestables. La importància del grupal”, organitzades per l’Associació de Psicoteràpia Analítica Grupal (APAG). Aquestes jornades s’han fet a Sitges (Barcelona). El CAS Brians està finançat pel Servei Català de Salut (CatSalut).

El pòster ha estat dissenyat per l’equip de professionals responsables del Grup Multifamiliar (GMF) del servei, amb l’objectiu de plasmar en aquest format gràfic la coincidència entre unes jornades sensibles al treball psicoterapèutic en grup i la pròpia efemèride del Grup Multifamiliar del CAS Brian2, que ha fet fa poc 10 anys del seu començament al servei”, assenyalen des del centre.

El GMF va néixer el novembre de 2013 al Centre Penitenciari Brians 2 com un programa específic dels serveis del CAS Brians. En relació amb això, mantenen que “el grup es va gestar amb la idea de generar un nou canal comunicatiu no existent a la presó, que facilités i promogués parlar d’allò que costa comunicar a través de les formes habituals que ofereix un centre penitenciari”.

En aquest sentit, recorren a la bibliografia científica en l’àmbit per expressar que el “dèficit comunicatiu propi de la tancada, s’agreuja com més llarga és l’estada a la presó i s’està més allunyat de les relacions que proporcionen nutrients afectius. És el cas de les relacions familiars (García-Borés, et al., 2006).

Consideren que amb “una millora de la comunicació interfamiliar, a través de l’anàlisi de les seves interdependències afectives” (García, 2006), i mitjançant un procés de comprensió conjunta del que ha passat a la biografia familiar, la vida relacional de la persona a la presó va a millorar, aconseguint un benestar més gran per afrontar l’internament i el retrobament posterior amb l’entorn relacional en llibertat.

Durant aquests 10 anys, han format part del Grup Multifamiliar del CAS Brians 2 més de 200 persones, entre pacients i familiars. El grup està integrat i es desenvolupa al departament de comunicacions del Centre Penitenciari Brians 2, participant els pacients del CAS de manera voluntària, per la qual cosa no s’ofereixen beneficis penitenciaris per l’assistència a aquest.

El GMF, entès com a “espai fronterer”, pel fet de moure’s en un espai limítrof entre allò extern (familiar/allò social) i allò intern (el pacient/ allò individual), “promou l’aparició de fenòmens terapèutics, que, per una part, mitiguen els efectes nocius de la tancada, i de l’altra, permeten traduir els aspectes confusos de la relació amb la família. S’entenen aquests com aquells duels mal elaborats i malinterpretats entre diferents membres de la família, que en origen són interdependències familiars, causants del patiment emocional que troben l’expressió a través de les conductes patològiques i/o delictives”, matisen des del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a Drogodependències del Centre Penitenciari de Brians 2.