El servei, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), pertanyent al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, ha celebrat recentment aquesta animada festa amb la participació de l’alumnat de l’Escola “Pous i Pagès” i del voluntariat del programa intergeneracional “Apadrina un avi”. Un dels objectius d’aquesta activitat és fomentar les relacions de la gent gran amb el veïnat, integrant-se en les activitats que es desenvolupen en el mateix.

El Carnaval 2019 de la Residència i Centre de Dia “Els Arcs” de Figueres, a Girona, ha arribat a la seva fi i ho ha fet amb una celebració en què les persones grans han estat les protagonistes, disfressant-se de hippies, al costat dels professionals i voluntariat que col·labora en el servei, i en la qual no van faltar les chirigotas, balls i, sobretot, molta diversió.

A més, per a l’ocasió, entre tots/es, es va dissenyar un autobús, a manera de “photocall”, pel que ningú es va voler perdre l’ocasió de passar i mostrar el seu millor somriure. Tampoc va faltar el ball al carrer amb l’alumnat de l’Escola “Pous i Pagès” de Figueres que amb la seva rua va animar encara més l’ambient amb la seva música i alegria.

Cal assenyalar que, entre altres, els objectius proposats i assolits en aquesta activitat han estat: potenciar la motricitat fina en la gent gran, realitzant diferents tasques en la posada a punt de les disfresses; potenciar les funcions cognitives en ells/es; contribuir a la millora de la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVDs); fomentar el treball en equip; potenciar l’atenció a la gent gran a través de diferents tasques manuals (pintar, retallar, etc.); desenvolupar la seva creativitat mitjançant diferents tècniques o fomentar la seva autoestima i benestar, així com les relacions intergeneracionals.

Segons explica Maria Blasa Vilches, coordinadora de l’Àrea Psicosocial, a través d’aquesta activitat, s’ha treballat més la tasca de cooperació entre les persones usuàries, mitjançant la realització de diferents treballs manuals realitzats prèviament per confeccionar les disfresses d’aquest any. També s’ha treballat la diversitat, entenent que el respecte està sempre per sobre d’ella, així com la generositat i/o solidaritat entre tots/es; la tolerància, respectant les idees o creences o pràctiques dels altres, i el compromís, mitjançant la responsabilització individual en les tasques encomanades en la preparació del Carnaval.

Cal destacar que, en la planificació, organització i desenvolupament de les activitats, s’han tingut en compte les capacitats, gustos i preferències de les persones usuàries, d’acord amb el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), ocupant els majors seva temps lliure i d’oci amb ocupacions significatives i divertides per a ells/es. A destacar també el treball que s’ha realitzat al centre durant l’últim mes perquè en la gran festa de disfresses no faltés ni un sol detall i l’activitat tingués tan bons resultats.

La valoració de la mateixa des del servei, segons ens trasllada la coordinadora de l’Àrea Psicosocial de la Residència i Centre de Dia “Els Arcs” de Figueres, és molt positiva, ja que es va aconseguir que les persones grans també tinguessin el seu propi espai dins de les festes de Carnaval, fomentant amb això una vegada més l’envelliment actiu.