El Centre d’Acollida per a Persones Sense Llar (CAI) d’Alacant, de titularitat municipal, gestionat i dirigit per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha rebut la visita de professorat i alumnat de la Universitat d’Alacant (UA) i d’estudiants de les universitats TH Köln de Colònia i HSD Düsseldorf, a Alemanya. La visita al CAI, en el marc d’un programa d’intercanvi internacional, forma part d’algunes d’altres realitzades a institucions i centres d’atenció a diferents col·lectius vulnerables a la província d’Alacant, perquè els alumnes puguin conèixer sobre el terreny les diferents realitats dintervenció social.

El director del CAI d’Alacant, Iván Antón, i el subdirector del servei, Miguel García, han rebut tots dos grups, conformats per alumnat i professorat de Treball Social, participants en un programa d’intercanvi internacional entre estudiants del Grau en Treball Social de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant, i alumnat de les universitats de Ciències Aplicades TH Köln de Colònia i HSD Düsseldorf, a Alemanya.

Segons ens traslladen des del CAI d’Alacant, es tracta de la segona edició d’aquest intercanvi, finançat en part per DAAD (Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic), on un grup de 30 estudiants de Treball Social alemanys de Colònia i Düsseldorf, juntament amb quatre professors de les dues universitats han visitat la Universitat d’Alacant. En aquest intercanvi hi participen a més 15 estudiants de Treball Social de la Universitat d’Alacant.

Juntament amb la tasca acadèmica i assistència a xerrades i conferències específiques realitzades durant aquests dies, la visita al CAI forma part d’algunes d’altres realitzades a institucions i centres de diferents col·lectius a la província d’Alacant, per tal que l’alumnat pugui conèixer millor les diferents realitats dintervenció social i datenció a diferents col·lectius de persones usuàries, així com diverses problemàtiques socials vinculades a la pràctica professional exercida des del Treball Social.

D’especial valor han estat les consultes i les reflexions plantejades pels estudiants durant la visita al CAI d’Alacant, segons ens traslladen des del servei. En aquest sentit, cal destacar les aportacions següents:

  • La visita ha estat fonamental per l’aprenentatge adquirit sobre el terreny professional, ja que ha ampliat el nostre coneixement més enllà d’un mer contingut teòric.
  • Volem destacar la professionalitat i implicació de l’equip professional que ens ha acompanyat durant la visita per la forma, detalls i preocupació mostrades, ja que així ens han sabut transmetre de primera mà el terme “acompanyament” a les persones usuàries.
  • Durant la visita, ens han sabut transmetre les nostres potencialitats com a futurs professionals, les nostres pròpies capacitats i habilitats.
  • Amb aquestes visites, a més de l’aprenentatge comparat de formes diverses d’enfocar l’exercici professional, hem comprovat com n’és d’interessant utilitzar una metodologia d’aprenentatge col·laborativa i co-participativa, en què s’han posat en valor aspectes com la perspectiva, l’opinió, les valoracions i aprenentatge de l’alumnat de diferents països, a partir de les preguntes i consultes que hem pogut fer en tot moment.
  • Gràcies al coneixement adquirit a la visita al servei, hem superat determinats prejudicis, etiquetes i estereotips sobre les persones en situació de carrer.

En aquesta segona edició, l’alumnat ha participat també a la International Week de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, en què s’imparteix el Grau en Treball Social, i en la Jornada de Diàleg Social i Treball Social a Alemanya i Espanya», organitzada des de la Càtedra Interinstitucional de Diàleg Social de la Universitat d’Alacant.

L’equip professional de la Fundació Salut i Comunitat que gestiona el CAI d’Alacant, ens trasllada la seva satisfacció per haver rebut aquesta visita, la qual cosa ha suposat un enriquiment mutu i reprendre les sinergies mútues amb la Universitat d’Alacant, en el marc d’aquest interessant programa dintercanvi internacional, i en els futurs que es puguin realitzar.