Marta Cremades Gurrea, psicòloga de formació i especialitzada en investigació psicosocial i polítiques d’igualtat i gènere, treballa en el projecte Noctámbul@si el Projecte Malva de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) com a tècnica de prevenció, especialitzada en gènere i polítiques públiques de igualtat. També és coordinadora tècnica de la “Xarxa Gènere, Drogues i Addiccions”, xarxa estatal d’entitats del tercer sector social de l’àmbit de drogues i gènere. Anteriorment, va treballar com a tècnica d’igualtat i joventut a diverses administracions públiques locals i com a investigadora a la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional us aporta una visió global de les polítiques públiques d’igualtat i gènere, tant des del punt de vista de l’acadèmia, com de l’administració local i el tercer sector social.

– En què consisteixen les teves funcions com a tècnica de prevenció de la Consultoria de l’Observatori Noctàmbul/s?

Porto a terme tasques pròpies de qualsevol consultoria, si bé específiques dels àmbits de feminisme i drogues. És a dir, assessorar i acompanyar com a agent experta ens locals o supralocals (encara que també entitats socials o col·lectius feministes) en la realització de protocols d’actuació davant les violències sexuals en contextos d’oci nocturn, principalment. Encara que també podem assessorar, i ho hem fet, per fer plans d’igualtat d’oportunitats (interns) o plans d’igualtat entre dones i homes (població).

Algunes altres demandes freqüents que ens arriben són les formacions puntuals o els plans de formació més complets. Aquesta acció la desenvolupem estretament amb la part formativa de l’Observatori Noctàmbuls. En equip, dissenyem i executem els plans formatius en prevenció de la violència sexual en context de lleure nocturn, però també en prevenció i actuació de la violència masclista, en general.

Així mateix, he assistit com a ponent convidada a algun congrés i jornada de sensibilització i prevenció de la violència masclista i sexual als espais de lleure, per cobrir la part més d’incidència.

 – Des de quan fas aquestes funcions?

Vaig incorporar-me a l’equip a l’octubre del 2020 per cobrir una baixa de paternitat ia poc a poc, vaig anar assumint més tasques i projectes.

Cal destacar que, si bé des de les figures de coordinació de la consultoria i de l’observatori, s’encarreguen de la visió més estratègica del projecte, ens coordinem tot l’equip amb la figura de coordinació del Departament de Prevenció que també marca les línies d’actuació i prioritats del mateix.

– En quin moment sou en aquests moments a la Consultoria de l’Observatori Noctàmbul/s?

 Estem duent a terme diferents projectes com:

  • L’assessorament i la dinamització de dos protocols locals d’actuació davant de la violència sexual en contextos d’oci a municipis de Barcelona i Girona, amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
  • L’assessorament tècnic i metodològic per elaborar un protocol d’actuació de les violències sexuals als espais de lleure juvenil d’Extremadura; comptem per això amb el finançament de Fundació Dones Extremadura.
  • L’elaboració d’una breu guia de prevenció i actuació davant les violències sexuals en context festiu per als ens festers d’Elx, amb el finançament de l’Ajuntament d’Elx.
  • L’elaboració d’un protocol marc i guia per abordar la violència sexual al sector cultural de Catalunya, amb el finançament de la Generalitat de Catalunya.
  • L’assessorament i acompanyament tècnic a l’Ajuntament de Dosrius (Barcelona), per una banda, per al desplegament de les accions del protocol local d’actuació davant les violències sexuals als espais públics d’oci del municipi i, per altra banda, per al foment de la coresponsabilitat de la població del municipi a la detecció, creant un grup de persones voluntàries perquè detectin, acullin i derivin casos de violència sexual més enllà de l’espai d’oci nocturn.

– A més, seguiu amb la vostra activitat formativa i acudint a trobades, en què intervingueu com a ponents, oi?

 Sí, la darrera a què assistim com a ponents per explicar els protocols i els principals resultats dels informes Noctámbul@s va ser a València el mes de febrer passat, concretament al I Congrés «Una mirada transversal de l’oci nocturn amb perspectiva de gènere» organitzat per #SotATerra, juntament amb la Universitat de València.

L´assistència a jornades i trobades és una tasca que solem compartir amb l´equip al complet, tant la part de consultoria com la de l´observatori; depenent de la demanda o interès concret, decidim quina persona de lequip l’atén. Si teniu un objectiu més formatiu, la demanda l’assumeix i lidera l’observatori i si l’objectiu està més vinculat al treball de protocols, l’assumeix i lidera la consultoria.

– Heu comptat/compteu amb el suport d’altres entitats del territori?

Sí. No concebem la nostra feina sense la col·laboració d’altres entitats amigues i companyes activistes del territori. Creiem fermament que el treball col·laboratiu i en equip, sempre que els ritmes i l’estructura organitzativa ho permetin, és fonamental per poder generar canvi social. Treballar en l’àmbit del feminisme i les drogues de manera atomitzada i aïllada no serveix. Cal generar aliances i estratègies comunes als diferents territoris i comptar amb els seus referents per poder canviar la realitat. La nostra feina, que és més preventiva, requereix això, de fer incidència a poc a poc, però juntes.

– Quins són els objectius de la consultoria a mitjà termini?

Poder arribar a incidir en àmbits, estructures i perfils on encara ens costa arribar com, per exemple, el sector de l’oci nocturn privat i el sector cultural (públic i privat) que programa l’oci.

També, mantenir les aliances establertes amb les administracions amb què col·laborem; consolidar projectes de llarga durada i estables en el temps que permetin la sostenibilitat de l’equip humà de treball, i millorar la transversalitat de gènere a les administracions públiques ia les seves polítiques.

– Per finalitzar l’entrevista, quin balanç general de la gestió de l’activitat de la consulta faries?

El balanç és molt positiu ja que cada cop més, tant des de la Consultoria com des de l’Observatori Noctámbul@s, tenim presència a més territoris i arribem a més àmbits d’actuació.

Actualment, no només fem assessorament o formacions en el context d’oci nocturn, sinó que anem més enllà ampliant el focus a les violències masclistes en general i als espais quotidians fora de l’àmbit festiu nocturn. Això ho avalen les diverses demandes recents de diversos territoris i professionals de tot Espanya.