No hi ha una única manera de ser home. Partint d’aquesta premissa, abordem la masculinitat des de la Unitat Dependent d’Alta Intensitat, amb l’objectiu de poder repensar i replantejar la idea de masculinitat i els rols de gènere adquirits. Aquesta unitat, de titularitat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, està gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC).

El nostre programa d’intervenció en ella, va dirigit a persones que es troben en tercer grau penitenciari i que han comès delictes violents, molt relacionats part d’ells, amb el model socialitzador de la masculinitat tradicional. Per això, resulta necessari realitzar un abordatge específic sobre “què és ser home”, trencant estereotips, prescindint de la violència i fomentant l’empatia i la cura amb un mateix.

La UD Barcino va obrir les seves portes a l’agost de 2018 i és la primera Unitat Dependent d’Alta Intensitat a Catalunya que ofereix un acompanyament professional especialitzat en l’àrea de la violència, el tractament de les addiccions i la inserció sociolaboral, a persones que tenen un risc de reincidència mitjà/alt, amb problemàtica toxicològica i que, per la seva història de vida, han fet ús de la violència com una cosa identitari i una forma de relacionar-se davant l’altre des de la figura del poder.

Aquestes característiques fan que aquestes persones quedin fora d’altres programes i que, per tant, no puguin rebre un suport professional en aquest moment de transició, derivant en molts dels casos, en la comissió d’un nou delicte i en una nova entrada a la presó.

L’ús de la violència ha estat i està molt present a les persones a les que atenem, no només perquè l’hagin patit o exercit cap als altres, sinó també per la que exerceixen contra ells mateixos, a través del consum de tòxics o boicoteándose seva propi procés, com a formes de violència acte dirigides de les que no són conscients, i que són necessàries abordar i analitzar per aconseguir entendre, com la violència ha estat present en les seves vides i els ha portat a la seva situació actual.

Setmanalment portem a terme un espai grupal per abordar la masculinitat i la violència amb l’objectiu de trencar clixés i falses creences sobre què és “ser tot un home”. A través d’aquest espai, aprofundim sobre la història personal dels participants, sobre la sexualitat, o les relacions familiars i de parella, molt lligades a episodis de violència ia la seva concepció de la virilitat.

Aquest espai es va iniciar al setembre de 2018 i l’acollida per part dels participants està sent molt bona. Tot i les primeres resistències que van sorgir al qüestionar-se el concepte de masculinitat i virilitat, a poc a poc van interioritzant que hi ha noves formes d’entendre la masculinitat i s’han anat desmuntant falses creences, abordant-tabús socials. En general, les persones que participen en aquest espai es mostren participatives, col·laboradores i fan una valoració positiva de la feina que porten realitzant en el mateix.

Des de la Unitat Dependent d’Alta Intensitat Barcino, treballem perquè aquest espai de reflexió serveixi com a motor que generi canvis en les persones a les que atenem, i que aquestes aconsegueixin trencar amb la idea tradicional de masculinitat i amb els rols socials i sexuals que es els pressuposen pel fet de ser homes, rebutjant la idea de masculinitat única i universal i promovent una construcció de la masculinitat que no estigui basada en les relacions de poder.