La nostra companya Isabel Alarcón, sotsdirectora del Centre de Baixa Exigència (CIBE) de València, dispositiu per a drogodependents de la Fundació Salut i Comunitat (FSC), ha presentat el Programa d’Intercanvi de Xeringues dels centres penitenciaris de Picassent i Albocàsser, a la Comunitat Valenciana, a la i Jornada d’Intercanvi d’Informació i Coneixement de programes subvencionats pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (MSCBS) i executats per entitats sense ànim de lucre, celebrada recentment a Madrid.

El passat 10 de juny, Isabel Alarcón va acudir a aquesta trobada, realitzat a les instal·lacions del MSCBS a Madrid, a presentar el Programa de prevenció del VIH/Sida i altres malalties de transmissió (ITS), mitjançant reducció de danys, en població usuària de drogues i anabolitzants, destinat a interns/es dels centres penitenciaris de Picassent (València) i Albocàsser (Castelló II), realitzat en col·laboració amb els centres de Brians 1 i 2 de Barcelona.

La jornada estava dirigida a l’equip de la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida (SPNS) ia les entitats sense ànim de lucre, els projectes van ser subvencionats durant l’any 2018 pel MSCBS. Durant la mateixa, es va realitzar un intercanvi de coneixements i de bones pràctiques derivades de l’experiència acumulada per entitats, en el desenvolupament i execució de projectes dirigits a la prevenció de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

Cal assenyalar que el MSCBS compta amb una dilatada trajectòria pel que fa a la realització de convocatòries de subvencions amb aquesta finalitat, gestionades per la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida. Per això, es va considerar d’especial interès poder conèixer de primera mà els programes subvencionats desenvolupats per entitats, així com compartir un intercanvi d’aprenentatge, conèixer les activitats que es vénen implementant i identificar reptes i oportunitats, amb la mirada posada en la millora de la prevenció i control d’aquestes infeccions.

L’objectiu bàsic del Programa de prevenció del VIH/Sida i altres ITS, desenvolupat en aquests centres penitenciaris de la Comunitat Valenciana, és disminuir la incidència de les malalties associades a l’ús de drogues injectades en la població reclusa. El VIH i altres malalties infeccioses com l’hepatitis B crònica (VHB) i l’hepatitis C (VHC) tenen greus repercussions no només en la salut de la persona, sinó també en la salut pública i presenten una alta prevalença en el medi penitenciari.

La nostra entitat desenvolupa aquest programa des de l’any 2003 al centre penitenciari de Picassent i des de 2011, a la presó d’Albocàsser, mitjançant concurs públic convocat per la Generalitat Valenciana, i durant diverses etapes amb fons propis, a causa de les retallades que van patir els programes de sida per part de l’anterior govern.

Durant el passat any 2018, vam rebre la primera subvenció del MSCBS. Cal destacar que el programa està assentat i normalitzat en el mitjà, no havent rebut notificacions desfavorables per part dels funcionaris / es ni de la direcció, amb la qual hi ha una estreta col·laboració.

A més, no s’ha reportat, que tinguem coneixement, durant el passat exercici, cap seroconversió (transició de la infecció pel VIH a la presència detectable d’anticossos contra aquest virus a la sang) per ús de xeringues o altre material d’injecció, en els dos centres on la nostra entitat realitza el programa. En aquest sentit, una de les accions que considerem innovadores en el programa és l’intercanvi de xeringues en usuaris/es de anabolitzants via parenteral en el medi penitenciari.

El desenvolupament del programa ha possibilitat la reducció de pràctiques de relacions sexuals de risc entre el col·lectiu usuari de drogues, així com una conscienciació de la necessitat de control sanitari, la qual cosa ha fomentat l’adquisició de mesures higienicosanitàries en els estils de vida. Això ha afavorit la tasca d’educació sanitària i la derivació d’usuaris/es a programes de tractament, facilitant la comunicació entre ells i l’equip professional, a més de protegir el dret de la persona interna a tenir accés a material higiènic per al consum més segur de substàncies.

Amb aquest treball, des de la nostra entitat s’estan oferint alternatives de consum més segures i el material necessari per realitzar aquestes pràctiques de manera higiènica, minimitzant els riscos, i es concreta com l’activitat principal del programa.

D’altra banda, assenyalar que la no existència de seroconversions degudes a l’ús compartit de material d’injecció en un àmbit tan delicat com és el medi penitenciari, és sens dubte un dels indicadors d’èxit més importants del programa.

S’ha demostrat que la implementació d’aquest tipus de programes per tècnics/es d’entitats sense ànim de lucre que mantenen un vincle amb els usuaris / es, és molt més efectiva que la realitzada pel personal funcionari del centre penitenciari.

Finalment, aportem una taula amb la relació d’activitats, realitzades en el marc del projecte, durant el passat any 2018.