El passat 14 de juny, el nostre company Manu Izquierdo, coordinador del projecte “Impuls Jove”, va presentar una ponència a Barcelona, en el marc de la jornada “Justícia Penal i Addiccions: Experiències i reflexions sobre el dret penal i la incorporació social”, organitzada per la Xarxa d’Atenció a les Addiccions, UNAD, de la qual la Fundació Salut i Comunitat (FSC) forma part activa. La trobada va pretendre ser un espai per poder visibilitzar qüestions com les mesures alternatives a la presó, l’impacte de les reformes del Codi Penal i experiències actuals d’acompanyament a persones que es troben complint condemna.

El nostre company Manu Izquierdo ha intervingut recentment en aquesta jornada per presentar una ponència, amb l’objectiu principal de visibilitzar el treball amb joves d’entre 18-25 anys que estan complint condemna al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona).

Impuls Jove és un projecte iniciat el 2015 per la nostra entitat i que compta amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La seva missió principal és realitzar un acompanyament integral als joves ia les seves famílies, quan així ho requereixen, al llarg del procés penitenciari, tant en el mateix centre penitenciari com en medi obert (tercer grau o llibertat condicional).

FSC participa a la jornada "Justícia Penal i Addiccions: Experiències i reflexions sobre el dret penal i la incorporació social '

Cal assenyalar, en aquest sentit, tres principals reptes que es plantegen des del projecte a la intervenció per als propers anys: l’acompanyament a la sortida de la presó i la construcció d’una xarxa al voltant de la persona; la salut mental i les addiccions, fora i dins de la presó, així com seguir reforçant les sinergies entre tercer sector i sector públic.

Finalment, cal recordar que la nostra entitat forma part de la Comissió de Justícia Penal i Addiccions de la Xarxa UNAD des 2017. La comissió està formada per professionals de l’àmbit de les addiccions, l’execució penal i la justícia restaurativa i procedeixen de Galícia, Andalusia , Madrid, Catalunya, Múrcia i del País Basc.

La Comissió de Justícia Penal i Addicions es reuneix amb l’objectiu de visibilitzar els drets de les persones que compleixen condemna i que tenen dificultats amb les addiccions, organitzant de forma anual una jornada de reflexió sobre el treball realitzat durant tot l’any.

En aquesta ocasió, la trobada s’ha realitzat a l’auditori FIACT de Barcelona. L’esdeveniment ha comptat amb el finançament del Pla Nacional sobre Drogues i amb la col·laboració de la Federació Catalana de Drogodependències.