L’Àrea d’Atenció a la Dependència de la Fundació Salut i Comunitat en col·laboració amb Valoriza Serveis Atenció a la Dependència convoca el Premi  “Gent Gran a les Ones”.

Com a casa no hi ha millor guateque: la nostra gent gran es llancen a la pistaEn aquesta primera edició s’atorgarà un primer premi al millor treball original i inèdit relacionat amb la temàtica del guateque. També es contempla la possibilitat d’un segon premi i d’un accèssit.

Es premiaran els treballs: narracions de qualsevol índole (relats, redacció d’experiències viscudes, etc.); Fotografies antigues o actuals que il·lustrin la festa del guateque, petits curts o vídeos realitzats en els centres, i també projectes centrats en aquesta temàtica a desenvolupar en els diferents recursos assistencials durant el proper any 2013.

Els participants podran presentar la seva candidatura de forma individual o en representació del centre al qual pertanyen. Podran optar a aquest premi tots els usuaris, professionals i voluntariat dels centres i serveis de les sis comunitats on té presència l’Àrea d’Atenció a la Dependència.

Els objectius d’aquesta convocatòria són sensibilitzar sobre la importància d’utilitzar educativament l’oci i el temps lliure, implicar els residents en activitats comunitàries/grupals, dissenyar i desenvolupar activitats recreatives i culturals que potenciïn la solidaritat i cooperació, crear un bon clima d’intercanvi d’experiències i fomentar la creativitat de la gent gran.

Els autors certificaran que el seu treball no ha estat publicat ni premiat per qualsevol altra institució o mitjà de comunicació.

El guanyador rebrà un certificat acreditatiu d’aquesta distinció i una figura commemorativa, en què constarà l’edició del premi i el nom del guardonat. Els premiats en segon i tercer lloc rebran un certificat acreditatiu.

Els participants enviaran el seu treball, preferiblement per correu electrònic (at.dependencia@fsyc.org, amparo.suay@fsyc.org), indicant el nom de l’autor, el treball i títol d’aquest, assenyalant que s’opta al Premi “Gent Gran a les Ones”.

El termini de presentació dels treballs serà el 21 de desembre de 2012.

El jurat avaluador estarà format per la Direcció i Subdirecció de l’Àrea d’Atenció a la Dependència, el president de l’entitat, Francisco González, una representant de Valoriza Serveis a la Dependència i la coordinadora del programa “Gent Gran a les Ones”. La decisió del jurat serà inapel·lable i els guardons seran lliurats en un acte públic per Francisco González.

Els membres del jurat no podran optar al premi com a autor ni coautor.

Els organitzadors del premi podran autoritzar la difusió d’informació dels treballs premiats o part d’aquests, a través dels suports de comunicació interns de l’entitat i del programa “Gent Gran a les Ones”, sempre que es faci constar la finalitat per a la qual es van realitzar.

Al seu torn la informació sobre els treballs guanyadors podrà ser publicada a la revista dels centres als quals pertanyen els guardonats.

El primer premi no podrà quedar desert, i el guanyador es comunicarà per escrit.

D’altra banda, convidem a tots els centres i serveis a participar en l’elecció del vinil d’aquesta festa, fent-nos arribar a aquestes mateixes adreces de correu electrònic, i en un termini de 15 dies, una cançó que per a ells simbolitzi el guateque, proposant també que la puguin treballar prèviament en alguna activitat.

La idea és que amb la col·laboració de tots s’editi el vinil del programa per aquesta celebració, i que abans del 21 de desembre es pugui penjar a la fitxa del web del programa la llista i la cançó més votada.

El lliurament dels premis serà a finals o a principis de cada any, ja que l’edició es planteja amb caràcter anual, en una divertida festa – aquest any a manera de guateque-a la Residència i Centre de Dia de Puçol a València, recurs des del qual es realitza el programa “Gent Gran a les Ones”.

S’anima a tots els professionals i voluntariat de l’entitat que així ho desitgin a participar en aquesta festa i a que hi vagin vestits amb indumentària pròpia dels anys 50, 60 i 70. Hi haurà a més música en directe, ambient i molta animació.

La residència de Puçol es convertirà en un guateque en tota regla per veterans nostàlgics, aficionats fidels, joves iniciats i per a tots els públics sense diferència d’edat que busquen ballar amb alguna cosa diferent i divertida a la tarda valenciana.

Per rematar la vetllada es comptarà amb un convidat especial del món de la cançó o de l’espectacle, encara sense concretar, per commemorar amb la seva actuació en directe aquelles cançons que van marcar una època inoblidable, sempre amb un somriure, un bon ball i vivint l’ahir en el present.

Cal assenyalar que en l’elecció de la temàtica d’aquesta edició s’ha valorat la denominació de la secció d’actualitat del programa “Gent Gran a les Ones”, “La festa al dia”. S’informa amb una periodicitat mensual de l’actualitat dels recursos assistencials d’atenció a persones majors dependents gestionats per la nostra entitat.