Recentment, ha tingut lloc una xerrada sobre violència masclista a la Residència d’Acollida de nens, nenes i adolescents (NNA) Els Estels d’Alacant, gestionada i dirigida per la Fundació Salut i Comunitat (FSC), en consorci amb el Grup Lagunduz . A aquesta xerrada, impartida pel Grup de Participació Ciutadana de la Policia Nacional, especialitzat en prevenció i sensibilització de la violència de gènere, van assistir-hi dotze adolescents, sis nois i sis noies, d’edats compreses entre els catorze i els disset anys.

Durant la xerrada, es van explicar conceptes com la igualtat de gènere, animant a identificar i superar prejudicis sexistes que s’estableixen des d’edats primerenques. A més, es va oferir informació per poder detectar situacions de violència masclista, i es van explicar les noves modalitats delictives comeses a través de les xarxes socials, com el ciberbullying , el  sexting, oferint consells sobre com actuar en cas de ser testimoni o víctima, així com el protocol policial que se segueix en aquests casos.

A més, es van utilitzar diverses dinàmiques que van aconseguir la implicació dels NNA i la seva participació activa. “Per això, l’agent que va impartir la xerrada va recórrer a un estil comunicatiu clar i directe, adequat a les edats de les i els adolescents. A més, va utilitzar una metodologia participativa i activa, convidant-los a expressar les seves pròpies opinions i experiències, la qual cosa va ajudar a fomentar el debat”, explica Pablo Álvarez, director del servei.

Igualment, es van recórrer a materials de suport adaptats a adolescents. És el cas de “vídeos que feien referència a conductes de risc a l’adolescència, respecte a l’ús del mòbil i les xarxes socials com a element de control cap a la parella”, assenyala el director del centre.

Així mateix, destaca que va ser interessant observar com alguns NNA, en què s’havia apreciat certa normalització de conductes masclistes i victimització masculina (en referència a la recent Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència), se sorprenien de les realitats que viuen moltes dones al nostre país i com n’és de necessària l’esmentada llei i les anteriors.

En acabar l’acte i passades unes hores, es va donar el cas d’adolescents que es van acostar a l’equip educatiu per continuar debatent sobre legislació vigent sobre violència de gènere i la seva aplicació. Això ens va fer assolir l’objectiu que buscàvem prèviament amb l’organització d’aquesta xerrada: sensibilitzar en matèria de violència masclista, combatre la desinformació i els bulls, així com fomentar un pensament reflexiu per part dels adolescents de la residència”, manté el director de la Residència d’Acollida de nens, nenes i adolescents Els Estels.

Finalment, cal destacar que, atesa la bona acollida d’aquesta xerrada per part de les i els adolescents, properament tindrà lloc un cicle de ponències per donar suport i reforçar la nostra intervenció educativa al centre, en relació amb altres àmbits d’intervenció.

“És el cas de l´àrea d´autonomia, amb xerrades formatives sobre seguretat viària, així com l´àrea de salut, amb formació referent al´educació sexual i el consum de nous tòxics”, afirma Pablo Álvarez, director del servei.

Aquesta activitat s’emmarca en el Pla Director de la Policia Nacional que fixa entre els seus objectius la preocupació pels grups especialment més vulnerables, impulsant una actuació policial integral que aconsegueixi un augment de la prevenció, la protecció efectiva de les víctimes i una major eficàcia en la investigació dels fets delictius.