El Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) té com a principal objectiu facilitar el pas a la vida autònoma de les persones beneficiàries del servei, mantenir aquesta autonomia i aconseguir el màxim nivell d’inserció a la comunitat. Es tracta d’un projecte adreçat a persones de la província de Barcelona que tenen voluntat de seguir abstinents (i treballar les recaigudes, si n’hi hagués) al seu entorn quotidià: casa, barri, o altres dispositius públics, amb els que entren en contacte de manera habitual. És el cas de centres cívics o biblioteques. El servei està destinat a persones que tenen conductes addictives i que han estat o estan en tractament, bé sigui de forma residencial o ambulatòria. 

EL SAVA és un servei de FSC que compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Convocatòria de Suport a Projectes d’Entitats (COSPE). El programa acompanya i dóna suport als processos dautonomia de persones amb conductes addictives. Aquest suport garanteix una monitorització individualitzada que, mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona, permeti assolir els objectius consensuats amb el seu educador/a de referència.

Entre aquests objectius, hi ha els següents: potenciar el manteniment de l’abstinència i un estil de vida saludable; reforçar el procés de cerca d’habitatge, si calgués; promoure l’autonomia personal a la seva vida diària; donar suport educatiu i afectiu; afavorir la inserció social i laboral mitjançant una proposta d’activitats, així com afavorir la vinculació amb la comunitat i supervisar que la persona assisteixi a les visites de seguiment al seu centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de referència.

Durant el passat any 2021, el nombre total de persones ateses va ser de 22, la qual cosa significa un augment respecte a l’any 2020 i un augment significatiu en comparació del 2019, ja que s’ha doblat aquesta dada. Aquest fet va generar la incorporació de dues persones més a l’equip professional per poder cobrir les necessitats de les persones usuàries del servei.

Acompanyant i recolzant els processos dautonomia de persones amb conductes addictives des del SAVA de FSC. Anàlisi de dades recollides durant el 2021

D’altra banda, el nombre de dones ateses va ser de 9. Pel que fa als homes, es va atendre a 13. Cal assenyalar que, si bé el nombre d’homes continua sent una mica més alt que el de dones, des del servei es valora positivament que el percentatge sigui en aquests moments pràcticament del 50%.

Així mateix, durant el 2021 es va tornar a atendre un percentatge alt de dones, víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, possiblement el plantejament més flexible del tractament (pel que fa a altres serveis residencials més normatius), va facilitar-ne l’ingrés i l’adhesió.

Quant al tipus de substàncies que van motivar l’ingrés, en un percentatge elevat de casos es va deure a l’alcohol o bé a l’alcohol ia la cocaïna, segons les dades de què es disposa.

El fet d’haver finalitzat l’any 2021 havent atès el màxim de persones des de l’inici del programa fa palès que el nombre de persones que rep aquest servei ascendeix significativament cada any que passa. A més, ens fa pensar en la necessitat de donar continuïtat i consolidar aquest tipus de programa, enfocat plenament a l’autonomia de la persona, per això no podem estar més satisfets/des.